Η τράπεζα της Ελλάδος όπως και όλες οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος μέσα στα πλαίσια του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης αγοράζουν κρατικά και εταιρικά ομόλογα. Η Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις που δημοσιεύει κάθε μήνα για τον Απρίλιο είχε αγοράσει Κρατικά ομόλογα χωρών μελών της Ζώνης του Ευρώ ύψους 17,6 δις ευρώ.


Με την πρόσφατη ανακοίνωση των λογιστικών καταστάσεων για τον μήνα Μάϊο η Τράπεζα της Ελλάδος φαίνεται πως ομόλογο αξίας 1 δις πουλήθηκε μέσω της δευτερογενούς αγοράς και το μέγα ερώτημα που τίθεται είναι πως η ΤτΕ κινείται ακριβώς αντίθετα από την ΕΚΤ η οποία ρίχνει στην αγορά μηνιαίως πάνω από 80 δις για την αγορά Κρατικών και Εταιρικών ομολόγων.

Που πούλησες john stournara ομόλογο αξίας ενός δις σε ποιου τα χέρια κατέληξε τον μάριο τον ρώτησες;

ΛΕΛΙΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top