Η «Π» ενισχύει την καταλυτική παρουσία της στις εξελίξεις της ευρύτερης περιφέρειας. Και συνεχίζει την προσπάθεια που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2013 αδιάλειπτα μέχρι σήμερα. Με τη ευκαιρία της συμπλήρωσης 130 χρόνων, αναβαθμίζει τη φετινή πράξη: Ο λόγος για το διήμερο συνέδριο για τις αναπτυξιακές προοπτικές της Δυτικής Ελλάδας, που πραγματοποιείται 11-12 Ιουνίου.
Βασική μας επιδίωξη είναι η συστηματική καταγραφή του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού για την περιοχή, η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και η εκ του σύνεγγυς επαφή όσων σχεδιάζουν και εφαρμόζουν, ενδιαφέρονται ή επηρεάζονται από τις πολιτικές που εκπονούνται ή υλοποιούνται για την περιοχή μας.
Σε όλα αυτά τον πρώτο λόγο έχουν τα κυβερνητικά στελέχη που και φέτος θα είναι ανάμεσα στους ομιλητές μας, οι τοπικοί φορείς και θεσμοί ο επιχειρηματικός και κοινωνικός κόσμος της περιοχής.
Το θέμα του φετινού συνεδρίου, που θα φιλοξενηθεί στο ξενοδοχείο «Porto Rio» είναι: «Αναπτυξιακές προοπτικές για τη Δυτική Ελλάδα».
Μία από τις θεματικές αφορά τους Διεθνείς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς και Δυνατότητες Χρηματοδότησης Επενδύσεων, Juncker Plan, Πλαίσιο έργων ΣΔΙΤ.
Η συγκεκριμένη συνεδρία αφορά την παρουσίαση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων που είναι διαθέσιμα για τη χρηματοδότηση επενδύσεων. Θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες και το πλαίσιο χρηματοδότησης επενδύσεων από τις ευρωπαϊκές θεσμικές τράπεζες (EIB, EBRD), καθώς και το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (EIF), οι δυνατότητες και το πλαίσιο χρηματοδότησης επενδύσεων υπό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (Juncker Plan), το πλαίσιο και οι καλές πρακτικές υλοποίησης δημόσιων υποδομών με τη διαδικασία των Συμπράξεων Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Οι δυνατότητες αξιοποίησης όλων των χρηματοδοτικών μηχανισμών αφορούν μικρές και μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις, καθώς και δημόσιες υποδομές με τη μορφή ΣΔΙΤ.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top