-Συνήθως, οἱ δημοσιογράφοι εἶναι αὐτοὶ, ποὺ κατηγοροῦνται, ἀπὸ τοὺς πολιτικάντηδες, ὅτι κινδυνολογοῦν ἤ γκρινιάζουν, ἀκόμη κι’ἄν κάνουν ἁπλῶς τὴν δουλειά τους!

-Ἡ πρώτη φορά ἀριστερὴ μπουλντόζα, τἄλλαξε κι’αὐτό. Θὰ χάσουμε τὸ ψωμάκι μας! Ἀντί νὰ καταστροφολογοῦμε ἐμεῖς, βγῆκε λάβρος ὁ Φίλης καὶ δήλωσε ὅτι οὐσιαστικά οἱ μαθητές, ποὺ βγαίνουν ἀπὸ τὰ σχολειά, δὲν ξέρουν τὴν τύφλα τους.

-Ἐγὼ βέβαια, σᾶς τὄχα πῆ, πιὸ συγκρατημένα: ὅτι εἶναι «λειτουργικά ἀναλφάβητοι». Ἄντε τώρα νὰ μαζέψῃ τὰ ἀσυμμάζευτα ἡ Σία μας, ποὺ θὰ μιλήσῃ σήμερα στήν Πάτρα!

-Καὶ τὶ νὰ πῇ ! Ὅτι ὁ Λιάκορεπούσης τερμάτισε τὸν διάλογο καὶ πάει γιὰ μπάνια; Ἤ ὅτι τἄχει πάρει μὲ τὸν προϊστάμενό της, ποὺ μιλᾶ γιὰ τὰ πάντα νομίζοντας ὅτι γράφει ἀκόμη στὴν Αὐγή.

-Καὶ τρέμει κάθε πρωϊ, μὴν ἀνοίξῃ τὴν τηλεόραση καὶ δῇ κοτρῶνες νὰ κατρακυλᾶνε! Ἄσε ποὺ δὲν χωνεύει τοὺς ἄλλους ὑφυπουργούς, γιατί, ἐξύπνως ποιοῦντες, βγαίνουν συνεχῶς ἀπὸ τὸ κάδρο.

-Μιὰ συμβουλή Σία μας! Παῖξτο Πυθία καὶ καλά μὲ ὅλους καὶ τὸ ὑπουργιλίκι στόν ἀνασχηματισμό, τὄχεις.

-Ἄμ ὁ ἄλλος ὁ φέρελπις, ὁ Τσακαλῶτος! Ποὺ βγῆκε καὶ ἐδήλωσε ὅτι ἐφαρμόσανε καὶ λάθος μέτρα, μὲ ἄσχημες ἐπιπτώσεις σὲ ἀνθρώπους καὶ οἰκονομία!

-Πᾶς καλά, ἀγόρι μου; Αὐτὰ ἔμαθες στό Πανεπιστήμιο καὶ τέτοια διδάσκεις στοὺς φοιτητές σου; Ἄλλα νὰ λές καὶ ἄλλα νὰ κάνῃς;

-Δυστυχῶς ἡ ἀριστερή (ἤ γράφεις δημοτική ἤ ὄχι) εἶναι ποὺ πρωτοεισήγαγε τό ἄθλιο «τώρα μιλῶ ὡς πολίτης, τώρα ὡς κόμμα, τώρα ὡς μέλος κτλ»

-Μὲ ἀποτέλεσμα νᾶναι πλήρως ἀσυνεπεῖς, ἀλλά νὰ τἄχουν καλά μὲ τοὺς ἑκάστοτε ἐπικυρίαρχους. Καὶ μὲ τὸν χωροφύλαξ καὶ μὲ τὸν ἀστυφύλαξ, ὅμως δὲν γίνεται, ποὺ λέγαν οἱ παλιότεροι.

-Ἕνα ἀπὸ τὰ διαχρονικά ἐγκλήματα, ἀπὸ Σημίτη μέχρι καὶ Τσίπρα , εἶναι ἡ ἀλλαγὴ χρήσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ. Ἀπὸ άεροδρόμιο, σὲ ὁτιδήποτε! Ὄχι μόνο γιατὶ πάλι θὰ παρουσιαστῇ πρόβλημα ἀεροδρομίου στὴν Ἀττική! Ἀλλά γιατί πουθενὰ στόν κόσμο δὲν κλείνει άεροδρόμιο, ἀσχέτως ἄν θά ’ναι τό κεντρικό ἤ ὄχι.

-Πρῶτος νεκροθράφτης ὁ Σημίτης καὶ ὅλο τὸ βουλευταριό, ποὺ ὑπέγραψε τὴν ἀπαγόρευση λειτουργίας (οὔτε κἄν ἀναστολή) ἄλλου, σὲ ἀκτίνα πάνω ἀπὸ 100 χιλιόμετρα ἀπὸ τὸ Βενιζέλος. Ναί, ρέ διαπλοκή! Δεύτερος, Καραμανλῆς καὶ Χατζιδάκης ποὺ ἦραν κάθε περιορισμό χτισίματος καθ’ὕψος, ὁλόγυρα.

-Καὶ τελευταῖος, ὁ Τσίπρας, παρ’ὅλο ποὺ ξελαρυγγιαζόταν ὑπὲρ τοῦ ἀεροδρομίου. Συνεπέστατος, τό ἀγόρι, ἔ;

-Γι’αὐτὸ σᾶς φωνάζω, μὴν ἀκοῦτε ποὺ σᾶς λένε ὅτι ἀλλάζει σελίδα. Διότι ἀφοῦ πρίν σᾶς ἔδινε ἐλπίδα., ἀλλάζοντας σελίδα, σᾶς ρίχνει στὴν ἀπελπισία! Λογικό! Ὀχι, νὰ ξέρουμε τὶ λέμε.

-Σπᾶσαν τὰ τηλέφωνα, μετὰ τὸ χτεσινό μας ἀποκαλυπτικό ρεπορτάζ μὲ στοιχεῖα, γιὰ τὰ καμώματα Στουρνᾶρα, μὲ τὶς παρόλες κατὰ Βαρουφάκη καὶ τὸν Τσίπρα νὰ ἀναρωτιέται ἀν τόν φτύνῃ ἤ ἁπλῶς βρέχει!

-Ἕνας ἀναγνώστης, ὀνόματι Ἄδωνις, ζήτησε νὰ τοῦ στείλουμε μὲ φαξ τὰ στοιχεῖα, γιατί, λέει, θέλει νἄχῃ ράμματα γιά τὴν γοῦνα. Τοῦ Στουρνάρας ἑνός Κυριάκου ποὺ τὰ υἱοθέτησε; δὲν κατάλαβα καλά!

-Κάποιος Μῆτσος, τά ’θελε περιληπτικά, γιὰ νὰ μὴν χρειαστῇ νὰ διαβάσῃ 7500 σελίδες, ὥστε νὰ μπορέσῃ μέσα ἀπὸ τὶς ὀργανώσεις βάσης, νὰ ἀνεβάσῃ τὸ ἐπαναστατικό προτσές (;;)!

-Μιά, περίεργη, τοὔνομα Φώφη, ἀπαίτησε νὰ τὰ στείλουμε μὲ email, ὥστε νὰ κοιτὰξῃ ἄν περισσεύῃ τίποτε, γιὰ τραπεζικὲς συνταξιοῦχες μεγαλοκοπέλες.

-Πῆρε καὶ ἕνας Σταῦρος, γιὰ νὰ μᾶς πῇ ἄν ξέρουμε καμμιά .... ἀξιόπιστη ἑταιρία δημοσκοπήσεων, ὥστε νὰ περάσῃ μετὰ βεβαιότητος, τὸ 3% γιὰ τὴνἑπόμενη Βουλή!

-Τὸ ἴδιο καὶ κάποιος Πᾶνος Στρατάρχης!

-Ἀνάμεσα στὰ περίεργα, ἦταν κι’ ἑνός λεβέντη κάτι, δὲν καταλάβαμε ἀκριβῶς, ποὺ ἤθελε νὰ ρωτήσῃ ἄν ἀνάμεσα στὰ χαρτιά, βρήκαμε καἰ κανένα ξεχασμένο ὑπουργεῖο γιὰ νὰ ... ἀναλάβῃ.

-Ἄβυσσος ἡ ψυχή τῶν ἀνθρώπων!

-Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα ανωτέρω είναι ψυχαγωγικὰ προϊόντα αχαλίνωτης φαντασίας, τα δε ονόματα και γεγονότα είναι συμπτωματικά, τυχαία, φανταστικά, ουδεμίαν σχέσιν έχοντα με την χώρα τής φαιδράς πορτοκαλέας.


Ο Κακεντρ(Ι)χής
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top