«Να ξεσηκωθούμε όλοι για τη διάλυση της Παιδείας». Υπό το σύνθημα αυτό ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πάτρας καλεί σε σύσκεψη αντίδρασης στις ρυθμίσεις της Κυβέρνησης όλους τους εκπαιδευτικούς, τους συλλόγους γονέων κάθε σχολείου, την Ενωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της περιοχής μας, την Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλό- γων Γονέων και Κηδεμόνων Αχαΐας, τους Αντιδημάρχους Παιδείας της περιοχής μας, την ΕΛΜΕ Αχαΐας και κάθε φορέα σχετικό με την εκπαί- δευση την Τετάρτη 8 Ιουνίου στις 7 μ.μ. στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης (πλ. Γεωργίου). «Το υπουργείο Παιδείας με μοναδικό σκοπό τον περιορισμό του εκπαιδευτικού προσωπικού, προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι σύμφωνα με τις επιταγές των δανειστών, τους δείκτες του ΟΟΣΑ και τους όρους του τρίτου μνημονίου, ουσιαστικά διαλύει τη δημόσια εκπαίδευ-ση και υποβαθμίζει το δημόσιο σχολείο. Το τελευταίο που ενδιαφέρει την πολιτική ηγεσία είναι ο παιδαγωγικός ρόλος του σχολείου, οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί» σημειώνει η διοίκηση του Συλλόγου. Οπως εξηγεί, η ηγεσία του υπουργείου με μία σειρά δι- αδοχικών ρυθμίσεων για τον τρόπο λειτουργίας των σχολείων «διαπράττονται εγκλή- ματα σε βάρος της παιδείας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κόστος αυτής της αντιεκπαιδευτικής και αντιπαιδα- γωγικής πολιτικής (βλέπε πίνακα)». Σε ό,τι αφορά δε τις τελευταίες εγκυκλίους του υπουργείου, ο Σύλλογος εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκτιμά πως «ξεπερνούν κάθε λογική και πιστοποιούν τους αλλοπρόσαλλους σχεδι- ασμούς του κ. Φίλη. Για την εγγραφή των παιδιών στο ολοήμερο τμήμα για τα 6/ θέσια και άνω δημοτικά είναι απαραίτητη προϋπόθεση οι γονείς να είναι εργαζόμενοι ή να έχουν κάρτα ανεργίας ή να ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Για τα δημοτικά σχολεία που λειτουργούν ως 4/θέσια και 5/θέσια δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση, ενώ για τα ολοήμερα τμήματα των νηπιαγω- γείων, τα οποία είναι σχεδόν όλα μονοθέσια ή διθέσια, είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Το αποτέλεσμα είναι η άνιση μεταχείριση των μαθητών και των οικογενειών τους και ο αποκλεισμός χιλιάδων μαθη-τών από τα ολοήμερα δημοτικά και νηπιαγωγεία». 
ΑΙΤΗΜΑΤΑ 
>Πρόσβαση όλων των μαθητών στο δημόσιο σχολείο χωρίς κανένα περιορισμό. 

>Απόσυρση όλων των τελευταίων ρυθμίσεων, που διαλύουν το δημόσιο σχολείο.

>Μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top