Μέσα στις επόμενες ημέρες, ο ΟΑΕΔ θα εκδώσει δημόσιες προσκλήσεις για δύο προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 13.000 νέους 18-29 ετών, καθώς και για 10.000 ανέργους 30-49 ετών. Η πρώτη δράση αφορά, σε πρώτη φάση, κατάρτιση τεσσάρων μηνών μέσα στην επιχείρηση, που θα ακολουθείται από κανονική οκτάμηνη απασχόληση με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Ενώ, η δεύτερη δράση αφορά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και κοινωνικού τομέα για ανέργους 30 έως 49 ετών.
Η πρόσληψη των ωφελούμενων ανέργων και στα δύο προγράμματα θα γίνει με νέα ηλεκτρονική μέθοδο επιλογής. Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο Ατομικό Σχέδιο Δράσης. Βασική προϋπόθεση να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή ομογενείς με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.
Στην ουσία, ο ΟΑΕΔ θα δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις και στους εργοδότες που έχουν λάβει εγκριτική απόφαση υπαγωγής να κάνουν μια προεπιλογή των υποψηφίων που θεωρούν κατάλληλους για τη θέση εργασίας που ανοίγουν. Έτσι, οι επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση στα στοιχεία βιογραφικού των εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ ανέργων, με βάση την επαγγελματική ειδικότητά τους και την περιοχή στην οποία διαμένουν, αλλά και σε πληροφορίες για την εργασιακή εμπειρία, το επίπεδο εκπαίδευσης κ.λπ. Με αυτόν τον τρόπο θα εντοπίζουν τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας που διαθέτουν. Στη συνέχεια, η κάθε επιχείρηση-εργοδότης θα μπορεί να επιλέγει μέχρι 10 υποψηφίους για τη θέση ή τις θέσεις που προσφέρει.
Βασική προϋπόθεση, πάντα, είναι οι εργοδότες-επιχειρήσεις να έχουν παραλάβει κλειδάριθμο από τα ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ της περιοχής τους, με τον οποίο έχουν πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.
Όσον αφορά στους ανέργους τώρα, που έχουν προεπιλεγεί από τον εργοδότη και εμφανίζονται διαθέσιμοι για την αντίστοιχη θέση εργασίας, στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ θα ενημερώνονται από τους εργασιακούς συμβούλους και θα υποδεικνύονται από αυτούς στον εργοδότη, προκειμένου να περάσουν από συνέντευξη. Τέλος, με βάση τα νέα δεδομένα, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι θα πρέπει να επικαιροποιήσουν το βιογραφικό τους σημείωμα, είτε ως πιστοποιημένοι χρήστες με τη χρήση κλειδαρίθμου, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, είτε με τη συνεργασία εργασιακού συμβούλου στα ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ. 


Επιμέλεια: Μίνα Μπαγιώτα Πηγή:blog.xe.gr

 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top