Μείωση στα έξοδα απο τα κινητά τηλέφωνα του Δημοσίου ζητά το ΥΠΟΙΚ
Από την τσέπη τους θα πληρώνουν οι Δημόσιοι υπάλληλοι που περνούν τα όρια χρήσης κινητών τηλεφώνων Σε μια από τις αλλεπάλληλες προσπάθειες για μείωση των δαπανών του Δημοσίου για χρήση κινητών τηλεφώνων εκδόθηκε νέα εγκύκλιος σχετικά με τον περιορισμό χρήσης και τα όρια που έχουν ήδη τεθεί

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τις δαπάνες κινητής τηλεφωνίας και την εν γένει χρήση υπηρεσιακών κινητών τηλεφώνων στο πλαίσιο της καταβαλλόμενης προσπάθειας για την περιστολή των δημόσιων δαπανών, το υπουργείο κρίνει σκόπιμο να υπενθυμίσει τα κάτωθι: Σύμφωνα με τις κατά καιρούς εκδοθείσες σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου τέως Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: Η έγκριση για προμήθεια και χρήση των κινητών τηλεφώνων, από δημόσιες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), πρέπει να παρέχεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν. Τα κινητά τηλέφωνα των δημόσιων υπηρεσιών θα πρέπει να λειτουργούν με φραγή εξωτερικού, δηλαδή να υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας μόνο με το εσωτερικό της χώρας. Όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες, με σχετική απόφαση, θα πρέπει να καθορίζουν ανώτατο επιτρεπόμενο όριο μονάδων συνδιαλέξεων για κάθε κινητό τηλέφωνο το μήνα και να ρυθμίζουν κάθε θέμα σχετικά με την ορθολογική χρήση του. Οι Υπηρεσίες , κατά την εκκαθάριση των σχετικών δαπανών, θα πρέπει να αναζητούν τις αποφάσεις καθορισμού του ανωτάτου ορίου μονάδων συνδιαλέξεων ανά κινητό τηλέφωνο, που θα αποτελεί και στοιχείο κανονικότητας της δαπάνης. Σε περίπτωση δε που διαπιστώνονται σχετικές υπερβάσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να απορρίπτονται τα αντίστοιχα ποσά και να ζητείται οπωσδήποτε από το Διατάκτη ο καταλογισμός των υπευθύνων. Τα ανωτέρω αφορούν σε κινητά τηλέφωνα που κάνουν χρήση μόνο οι υπάλληλοι των υπηρεσιών αυτών, καθώς και το προσωπικό που απασχολείται σε γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, ενώ δεν ισχύουν για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από τους ίδιους τους Υπουργούς κ.λπ., οι οποίοι δεν εμπίπτουν στους σχετικούς περιορισμούς. Τέλος, όσον αφορά στην εφαρμογή των περί αναλήψεων υποχρεώσεων διατάξεων, το ΥΠΟΙΚ κάνει γνωστό ότι και για τις συγκεκριμένες δαπάνες η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται στην αρχή του οικονομικού έτους όπως και για τις λοιπές δαπάνες σταθερής τηλεφωνίας.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top