Την άμεση επέκταση του συμφώνου συμβίωσης σε ομόφυλα ζευγάρια ζητεί ο Συνήγορος του Πολίτη, με αφορμή την παρέλευση ενός έτους από την έκδοση απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), το οποίο ζητούσε να πάψει η εξαίρεση των ζευγαριών ιδίου φύλου από τον νόμο περί πολιτικής ένωσης.

Ο Συνήγορος υπενθυμίζει ότι η μη συμμόρφωση µε τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ εκθέτει τη χώρα διεθνώς και δεν συνάδει µε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου. Ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης επισημαίνει την ανάγκη νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής των ομόφυλων ζευγαριών.
Η Αρχή υπογραμμίζει ότι η εξασφάλιση ισονομίας για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας και τονίζει ότι η καθυστέρηση εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου προς αυτήν την κατεύθυνση δεν δημιουργεί µόνο προβλήματα στους άμεσα ενδιαφερόμενους, αλλά επιτείνει τη σύγχυση στην ελληνική κοινωνία, συντηρώντας στερεότυπα και προκαταλήψεις καθώς και συμπεριφορές απαξίωσης και περιθωριοποίησης.
hellasforce.com
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top