Ευρωπαϊκή πρωτιά της Ελλάδας στις απολύσεις

ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΘ' ΕΞΙΝ ΣΤΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ !
ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ ΟΜΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΟΥΣΚΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΑΚΡΑΤΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΙΟΛΟΓΙΕΣ !

Tο εργασιακό τοπίο, όπως διαμορφώνεται στην Ευρώπη, μετά την έναρξη της κρίσης το 2008/2009, παρουσιάζεται στην ετήσια έκθεση της Κομισιόν για τις κενές θέσεις εργασίας και τις προσλήψεις στην Ευρώπη (European Vacancy and Requitment Report 2014).

Σε αυτό το νέο τοπίο, οι χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά και προπαντός η Γερμανία, εμφανίζεται να κατέχει την πλεονεκτική θέση δείχνοντας τη μεγαλύτερη «διάθεση» να προσλάβει εργατικό δυναμικό. Αντίθετα, η Ελλάδα έχοντας εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο κατακτήσει τη θλιβερή ευρωπαϊκή πρωτιά στην ανεργία, δείχνει τη μεγαλύτερη «αδιαφορία» να προσλάβει προσωπικό…

Συγκεκριμένα, η Γερμανία εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό κενών θέσεων εργασίας μεταξύ των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεπερνώντας το 2,5%. Ακολουθεί η Φινλανδία, Αυστρία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σουηδία.

Αντιθέτως η Ελλάδα κατέχει την 8η τελευταία θέση, κάτω από την Ισπανία και αλλά πάνω από την Ιρλανδία. Η Ελλάδα παρουσιάζει τη χειρότερη επίδοση στις προσλήψεις ανέργων μεταξύ των χωρών – μελών της ΕΕ, μιας και από τους 1,2 εκατομμύρια ανέργους, μόλις οι 77 χιλιάδες προσελήφθησαν.

Στις πρώτες πέντε θέσεις στη λίστα των χωρών με κριτήριο το πλήθος των προσλήψεων, συναντά κανείς κατά σειρά την Αυστρία, τη Σουηδία, την Φινλανδία, τη Δανία και τη Γερμανία. Η Ελλάδα, επίσης, είναι η μοναδική χώρα της ΕΕ στην οποία οι προσλήψεις υψηλά ειδικευμένου προσωπικού ήταν περισσότερες από τις προσλήψεις λιγότερο ειδικευμένου προσωπικού.

Ποια επαγγέλματα είχαν την καλύτερη απορρόφηση στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας σε σχετικούς όρους (σ.σ. ποσοστιαία μεταβολή από έτος σε έτος); Σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν, αυτά ήταν κατά σειρά :

Οι προγραμματιστές, εργαζόμενοι στον κλάδο προσωπικής φροντίδας, οι πωλητές, οι νοσηλευτές και οι διοικητικοί υπάλληλοι.

Σε απόλυτους όρους (δηλαδή ανάλογα με το πλήθος των προσλήψεων), τα επαγγέλματα με την καλύτερη απορροφητικότητα στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας είναι οι πωλητές καταστημάτων (3 εκατομμύρια προσλήψεις), οι υπάλληλοι ξενοδοχείων (2,3 εκατ. προσλήψεις), οι σερβιτόροι (1,8 εκατ. προσλήψεις), οι εργαζόμενοι στον κλάδο της προσωπικής φροντίδας (1,4 εκατ.) και οι εργαζόμενοι στον οικοδομικό – κατασκευαστικό κλάδο (1,1 εκατ.).

Οι νέοι στην Ευρώπη προσλαμβάνονται κυρίως ως σερβιτόροι, υπάλληλοι γραφείου, νοσηλευτές, μάγειροι και εργάτες στη γεωργία (αγροτο - κτηνοτροφική παραγωγή, ξυλεία, αλιεία)

Ποιες χώρες είναι πρωτοπόρες στις προσλήψεις στους οικονομικούς κλάδους, οι οποίοι σήμερα απορροφούν το περισσότερο εργατικό δυναμικό;

Σύμφωνα με την Κομισιόν, στον κλάδο της φροντίδας υγείας, αναλογικά τις περισσότερες προσλήψεις κάνουν το Λουξεμβούργο, η Κύπρος, η Μάλτα, η Ιταλία και η Λετονία. Η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που κάνουν απολύσεις στον κλάδο αυτό. Στον κλάδο της εκπαίδευσης, οι περισσότερες προσλήψεις γίνονται στο Λουξεμβούργο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστρία, στη Σλοβακία και στην Πορτογαλία.

Στον κλάδο των νέων τεχνολογιών, οι χώρες όπου γίνονται αναλογικά οι περισσότερες προσλήψεις είναι η Ουγγαρία, το Λουξεμβούργο, η Πολωνία, η Εσθονία και η Βουλγαρία. Στον κλάδο της μηχανικής, οι χώρες όπου γίνονται οι περισσότερες προσλήψεις είναι η Κύπρος, η Αυστρία, η Λετονία, η Ιρλανδία και η Φινλανδία.

Στον οικονομικό – χρηματοπιστωτικό κλάδο, οι περισσότερες προσλήψεις γίνονται στη Λετονία, τη Λιθουανία, το Βέλγιο, στην Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο.

Πηγή:www.capital.gr
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top