Ισα ίσα περνάει η Ελλάδα τις εξετάσεις στην καινοτομία, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στα 28 κράτη-μέλη, η κατάταξη παραμένει σταθερή σε σχέση με το 2013. Η Δανία, η Φινλανδία, η Γερμανία και η Σουηδία είναι «πρωτοπόροι της καινοτομίας», εφ' όσον οι επιδόσεις τους είναι πολύ υψηλότερες από εκείνες του μέσου όρου της Ε.Ε.
 
Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται η Αυστρία, το Βέλγιο, η Κύπρος, η Εσθονία, η Γαλλία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Μεγάλη Βρετανία, οι οποίες εμφανίζουν «καλές επιδόσεις στην καινοτομία», που υπερβαίνουν ή είναι κοντά στις επιδόσεις του μέσου όρου της Ε.Ε.
 
Στην τρίτη κατηγορία βρίσκονται η Ελλάδα μαζί με την Κροατία, την Τσεχία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία και την Ισπανία, οι οποίες εμφανίζουν επιδόσεις χαμηλότερες σε σχέση με το μέσο όρο της Ε.Ε. Πρόκειται για χώρες με «μέτριες επιδόσεις στην καινοτομία».
 
Η Βουλγαρία, η Λετονία και η Ρουμανία είναι χώρες με «χαμηλές επιδόσεις στην καινοτομία», πολύ χαμηλότερες από τις επιδόσεις του μέσου όρου της Ε.Ε. 

Ελευθεροτυπία

 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top