Με την κατακόρυφη αύξηση των τελών κυκλοφορίας και την επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης ο ιδιοκτήτες ΙΧ μεγάλου κυβισμού βρέθηκαν σε συμπληγάδες.
Απελπισμένοι από το απαγορευτικό κόστος κυκλοφορίας των αυτοκινήτων τους και τη δραματική πτώση της εμπορικής τους αξίας, οι περισσότεροι δεν είχαν άλλη λύση από τον να τα θέσουν σε ακινησία καταθέτοντας της πινακίδες κυκλοφορίας.
 
Κάποιοι νόμισαν ότι βρήκαν λύση για να ξεφορτωθούν το όχημά τους βγάζοντας το στο εξωτερικό με τη μεσολάβηση εμπόρων που γνωρίζουν τα κατατόπια. Πλανώνταν όμως πλάνην οικτράν καθώς και σε αυτή την περίπτωση η εφορία τούς είχε μία ακόμη έκπληξη:
 
Για να βγει το όχημα τους στο εξωτερικό και να μπορέσει να πουληθεί υποχρεούνται να παραλάβουν τις πινακίδες του και κατά συνέπεια να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας.
Και αυτό γιατί βάσει νομοθεσίας ακόμη και η διαγραφή του οχήματος λόγω εξαγωγής του στο εξωτερικό,  θεωρείται μεταβολή με αποτέλεσμα να πρέπει να καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας.
 
Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΟΙΚ, σε κάθε περίπτωση που βάσει της κείμενης νομοθεσίας διαφοροποιούνται τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας οχήματος μεταξύ των οποίων είναι και αυτή της διαγραφής του λόγω εξαγωγής του οχήματος, το οποίο εν συνεχεία θα εξαχθεί από τη χώρα και για το οποίο θα εκδοθεί στη συνέχεια νέα άδεια κυκλοφορίας στη χώρα όπου θα εισαχθεί, πρέπει πρώτα να γίνει άρση της ακινησίας αυτού , βάσει των στοιχείων του οχήματος με τα οποία είναι αυτό καταχωρημένο στο σύστημα κατά την ημερομηνία θέσης του σε ακινησία. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη καθ΄ όσον δεν προβλέπεται κάποια κατ΄ εξαίρεση διαφορετική αντιμετώπιση όπως στην περίπτωση της παράδοσης ενός οχήματος στην ΕΔΟΕ ή σε σημείο συλλογής οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Κ.Τ.Ζ.) για απόσυρση (σχετ. εγκύκλιος ΠΟΛ. 1050/15.3.2011).
Κατόπιν αυτού γίνεται αντιληπτό ότι οφείλονται τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η άρση της ακινησίας του οχήματος, λόγω εξαγωγής.

 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top