Στην ηλεκτρονική πύλη του Τaxisnet θα πρέπει να απευθύνονται πλέον όσοι νοικιάζουν ακίνητα προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικώς τα μισθωτήρια συμβόλαια. Η σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή είναι ενεργή και μέσω αυτής οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν, να δουν ή να αποδεχθούν δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης για την ακίνητη περιουσία. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, η διαδικασία αυτή δεν καταργεί την ανάγκη υπογραφής έγγραφου μισθωτηρίου που να καταγράφει τις λεπτομερείς συμφωνίες των συμβαλλομένων και να κατοχυρώνει τα εκατέρωθεν συμφέροντά τους, τόσο στις μισθώσεις κατοικιών όσο και, όλως ιδιαιτέρως, στις μισθώσεις κάθε είδους επαγγελματικών ακινήτων.
 
Την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης στοιχείων εκμίσθωσης ακινήτου έχουν πλέον και όσοι ιδιοκτήτες παραχωρούν τα ακίνητά τους έναντι ενοικίων ή δωρεάν.
Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται μόνο όσοι παραχωρούν δωρεάν κατοικία μέχρι 200 τ.μ. προς τα παιδιά τους ή τα εγγόνια τους ή τους γονείς τους ή τους παππούδες ή τις γιαγιάδες τους.
 
Ουσιαστικά, οι ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητά τους (σπίτια, λοιπά κτίσματα, εκτάσεις γης κ.λπ.) υποχρεούνται πλέον να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος Taxisnet, στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών τα στοιχεία των μισθωτηρίων συμβολαίων τους.
 
Την ίδια υποχρέωση έχουν και όσοι παραχωρούν δωρεάν τη χρήση ακινήτων τους (σπιτιών, λοιπών κτισμάτων, εκτάσεων γης κ.λπ.), εφόσον δεν υπόκεινται στην προαναφερθείσα εξαίρεση. Η σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή λειτουργεί ήδη στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ στο διαδίκτυο (στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr) και μέσω αυτής, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν, να δουν ή να αποδεχθούν δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης για την ακίνητη περιουσία.
Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των στοιχείων του μισθωτηρίου, ο φορολογούμενος τυπώνει την απόδειξη υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.
 
Η νέα αυτή διαδικασία τίθεται σε ισχύ για εκμισθώσεις ακινήτων που συμφωνούνται από την 1η-1-2014 και μετά. Με τη διαδικασία αυτή καταργείται ταυτόχρονα η υποχρέωση του ιδιοκτήτη να προσέλθει στη ΔΟΥ. και να υποβάλει για επικύρωση αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου.
Στέλιος Κράλογλου - Δημοκρατία
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top