Η ληστρική επίθεση στα εισοδήματα των εργαζομένων συνεχίζεται. Τελευταία πράξη αυτού του έργου αποτελεί ο νέος τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ, σύμφωνα με το  ΦΕΚ 313 τ.Β΄12/2/2014,  που εξαρτά το ποσό που θα εισπράττει ο υπάλληλος στη λήξη του εργασιακού του βίου από τα έσοδα του ταμείου και τον αριθμό των ασφαλισμένων που συνταξιοδοτούνται. Με το νέο τρόπο υπολογισμού, επίσης, οι εργαζόμενοι που συνταξιοδοτούνται μετά την 1/9/2013 θα υποστούν εντελώς αυθαίρετα νέες μειώσεις στο εφάπαξ, που θα πάρουν στα χέρια τους. Οι κόποι μιας ζωής και οι εισφορές που έχουν καταβληθεί καταληστεύονται από τις ολέθριες μνημονιακές πολιτικές, που εφαρμόζονται από την κυβέρνηση και την τρόικα στον τόπο μας.
 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας καταδικάζει τη νέα κλοπή των χρημάτων των εργαζομένων, τα οποία έχουν καταβληθεί από το μόχθο και τον κόπο τόσων χρόνων εργασίας. Επίσης, καταδικάζει την ηθική πλέον απαξίωση της πολύχρονης προσφοράς των εργαζομένων στον τομέα ευθύνης τους.
Καλούμε την Κυβέρνηση να άρει το απαράδεκτο αυτό νομοθέτημα και να αποκαταστήσει τις αδικίες, που σωρευτικά έχει δημιουργήσει σε βάρος των εργαζομένων.

Για το Δ.Σ του Συλλόγου Δ/Ν Πάτρας
   
         Ο Πρόεδρος                                Η Γενική Γραμματέας
Τάσος Σταυρογιαννόπουλος                   Νίκη Λέφα
    ,                           
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top