Οι τρεις επιλογές που δίνει η Nomura
Τα πιθανά σενάρια για τις κινήσεις της Ελλάδας μετά το τέλος του μνημονίου επιχειρεί να σκιαγραφήσει ο ιαπωνικός Οίκος Nomura, ο οποίος επικεντρώνεται σε τρεις επιλογές. Τα σενάρια σχετίζονται με την πιθανότητα η χώρα να αποκτήσει πλήρη έξοδο στις αγορές, μερική ή και καθόλου.

Έξοδος στις Aγορές
Υποθέτοντας ότι η Ελλάδα θα σταματήσει να δανείζεται από τον EFSF και το ΔΝΤ στο τέλος του 2014 η χρηματοδότηση των 9 δισ. ευρώ που θα λάμβανε από το ΔΝΤ την περίοδο 2015-2016 θα πρέπει να αντικατασταθεί.
Εφόσον με βάση συντηρητικές εκτιμήσεις επιτευχθεί μόνο το 50% του στόχου των εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις (ήτοι 3,9 δισ. λιγότερα το 2014-2106) τότε οι ανάγκες της χώρας θα ανέλθουν στα 18 δισ. έως το τέλος του 2015 και στα 23 δισ. έως το τέλος του 2016, εκτιμά η Nomura.

O διεθνής οίκος προβλέπει ότι μια πλήρης έξοδος της χώρας στις αγορές θα οδηγήσει στην μετα-παρακολούθηση του προγράμματος (post programme surveillance) από τους δανειστές.
Η παρακολούθηση θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να αποπληρωθεί το 75% των δανείων του EFSF (μέση διάρκεια ωρίμανσης των δανείων στα 30 έτη).
Η Ελλάδα θα υπόκειται σε εξαμηνιαίους ελέγχους από ΕΕ-ΕΚΤ. Παράλληλα η Κομισιόν θα μπορεί να συστήσει στη χώρα να λάβει διορθωτικά μέτρα.

Μερική έξοδος στις Aγορές
Αν υποθέσουμε ότι η χώρα θα βρεθεί εκτός του προγράμματος του ΔΝΤ στο τέλος του 2014 τα 9 δισ. θα πρέπει να αναζητηθούν από άλλες πηγές.
Εφόσον τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις καλύψουν το 50% του στόχου η Ελλάδα θα πρέπει να αντλεί περίπου 3 δισ. ευρώ από τις αγορές σε ετήσια βάση. Ωστόσο μετά το 2015 οι ανάγκες θα είναι μηδενικές, προβλέπει η Nomura.

Όπως τονίζει ο διεθνής οίκος η προληπτική χρηματοδότηση πρέπει να θεωρείται ως μια μορφή αντασφάλισης απέναντι σε αρνητικά σοκ που θα μπορούσαν να θέσουν εκτός τροχιάς την έξοδο της χώρας από το πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής.
Η Ελλάδα θα υπόκειται σε τριμηνιαίους ελέγχους. Ωστόσο πριν από την παροχή της νέας πιστωτικής γραμμής θα πρέπει να «ισορροπήσουν» θέματα όπως η ικανότητα της χώρας να έχει πρόσβαση στις αγορές με λογικά επιτόκια, το πόσο ευάλωτη είναι σε πιθανά σοκ αλλά και το μέγεθος των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αναγκών χρηματοδότησης συγκριτικά με τί θα προσφέρουν τα νέα κεφάλαια.

Καμία έξοδος στις Aγορές
Με βάση το τρίτο σενάριο της Nomura η Ελλάδα παραμένει στο πρόγραμμα του ΔΝΤ έως το 2016, ενώ επιπροσθέτως λαμβάνει νέα βοήθεια μέσω ESM ύψους 14 δισ. ευρώ.
Η χώρα θα έχει ελάχιστες ανάγκες χρηματοδότησης για μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμη και αν πετύχει μόνο το 50% του στόχου των αποκρατικοποιήσεων.
Ένα νέο πρόγραμμα βοήθειας θα ακολουθήσει το ίδιο «μοτίβο» με το τρέχον, αναφέρει η Nomura.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top