Επιτέλους οι τράπεζες άνοιξαν την στρόφιγγα των δανείων και έδωσαν (η Alpha Bank) στον Μπόμπολα δάνειο επταετούς διάρκειας, ύψους 10 εκατ. ευρώ.  Η ονομαστική αξία κεφαλαίου ανέρχεται συνολικά σε 16,059 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε ισάριθμες κοινές, ανώνυμες ομολογίες, μηδενικού τοκομεριδίου (zero coupon), ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστης και τιμής εκδόσεως υπό το άρτιο ίσης με 0,6227 ευρώ εκάστης. Το προϊόν του δανείου θα χρησιμοποιηθεί... για τη χρηματοδότηση γενικών επιχειρηματικών σκοπών της Εταιρείας, αγνώστων λοιπών στοιχείων!! Η ανάπτυξη του Σαμαρά καταφθάνει καλπάζοντας... 

 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top