Ως θετική εξέλιξη για όσους έχουν επενδύσει σε τιτλοποιήσεις «κόκκινων» στεγαστικών δανείων κρίνει την επικείμενη άρση των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας η Fitch Ratings σε σχετική αναφορά της. Σύμφωνα με τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης, μια τέτοια εξέλιξη θα ενισχύσει τις ροές κεφαλαίων από την ανάκτηση μέρους έστω των απωλειών από τα εν λόγω στεγαστικά δάνεια, μειώνοντας παράλληλα και τον απαιτούμενο χρόνο, που μέχρι σήμερα είχε αυξηθεί κατακόρυφα, ακριβώς λόγω της απαγόρευσης πλειστηριασμών.
Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να παρατείνει ακόμα περισσότερο την πτωτική πορεία των τιμών των κατοικιών, δεδομένου ότι η προσφορά θα αυξηθεί εκ νέου, μιας και θα προστεθούν νέες κατοικίες στο υφιστάμενο απόθεμα των απούλητων ακινήτων. Προκειμένου, λοιπόν, να αποφευχθεί μια ακόμα μεγαλύτερη...
υποχώρηση τιμών σε σχέση με σήμερα, εξέλιξη που θα αντιστάθμιζε μέρος των ωφελειών που θα προκύψουν για τις τράπεζες από την άρση της απαγόρευσης, οι τελευταίες ενδέχεται να αναζητήσουν μια χρυσή τομή, αποφεύγοντας να «πλημμυρίσουν» την αγορά με νέα ακίνητα προς πώληση, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των πλειστηριασμών.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top