Νέες μειώσεις από 10% έως 25% επίκεινται από την 1η Ιανουαρίου του 2014 σε επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ. Η σύσκεψη που συγκαλεί για σήμερα ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, παρουσία των διοικητών του ΙΚΑ, του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) και του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ), αλλά και υπηρεσιακών παραγόντων, αποτελεί «προάγγελο» αυτών των μειώσεων που έρχονται με ταχύ βήμα.
Στη σύσκεψη αναμένεται να διαπιστωθεί αδυναμία δημιουργίας ατομικών μεριδίων για τους ασφαλισμένους όλων των Ταμείων, μέτρο που αποτελεί μνημονιακή δέσμευση. Ετσι, η τρόικα, που αναμένεται στην Ελλάδα στα τέλη του μήνα, θα βρει ένα πρώτης τάξεως επιχείρημα για να απαιτήσει να επιβάλλει οριζόντιες περικοπές, με στόχο να εξανεμίσει τα ελλείμματα στην επικουρική ασφάλιση και στους Τομείς Πρόνοιας που απονέμουν εφάπαξ. Η «κυριακάτικη δημοκρατία» είχε επισημάνει ήδη από τις 16 Ιουνίου με ξεχωριστό δημοσίευμα τα προβλήματα στη δημιουργία ατομικών μεριδίων ασφάλισης, τονίζοντας ότι είναι θέμα χρόνου για να προκαλέσουν απανωτές μειώσεις σε επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ βοηθήματα.
Στη σύσκεψη αναμένεται να συζητηθεί επίσης...
ο τρόπος δημιουργίας ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος, που από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά θα παρακολουθεί και θα καταγράφει αν καταβάλλονται ή όχι οι εισφορές τόσο για κύρια όσο και για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ.
Το συγκεκριμένο σύστημα υπολογίζεται ότι στοχεύει στο να ελέγχει όλες τις επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται περίπου 2.000.000 μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, των ΔΕΚΟ, των τραπεζών και των δήμων. Πρόκειται ουσιαστικά για μια νέα μορφή «Τειρεσία», που θα εφαρμόζεται στο εξής στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας και θα δημιουργεί «μαύρες» λίστες για τις επιχειρήσεις εκείνες που δεν θα καταβάλλουν τις εισφορές που αναλογούν στους εργαζομένους.
Εως το τέλος του έτους αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή υπό μορφή νόμου η υποχρέωση που θα έχουν οι εργοδότες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) για όλους τους εργαζομένους που ασφαλίζουν, σε οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ). Αρμόδια στελέχη του υπουργείου Εργασίας έχουν ήδη ετοιμάσει πόρισμα, σύμφωνα με το οποίο προκύπτει ότι ο τεράστιος όγκος των ασφαλιστικών στοιχείων που πρέπει να καταχωρηθούν ηλεκτρονικά στο αντίστοιχο πληροφοριακό σύστημα δημιουργεί τα μεγαλύτερα προβλήματα για να κατασκευαστούν οι υποχρεωτικές ατομικές μερίδες ασφάλισης για κάθε εργαζόμενο.
Στο συγκεκριμένο πόρισμα γίνεται αναφορά και στο ότι τα περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία έχουν διαφορετικό τρόπο υπολογισμού των εισφορών που καταβάλλουν οι εργοδότες για τους εργαζομένους. Επίσης, σε άλλα ταμεία, όπως στο ΤΣΜΕΔΕ (πολιτικοί μηχανικοί), οι εισφορές των ασφαλισμένων διαφοροποιούνται, ανάλογα με το εάν είναι μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες. Ειδικά στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), που χορηγεί περίπου το 85% των εφάπαξ, πρέπει να τονιστεί ότι οι τακτικές εισφορές που αποτελούν έσοδο για το Ταμείο δεν αποτελούν ανταποδοτικές εισφορές για τον εργαζόμενο. Αρα η πιθανή εξισορρόπηση εισφορών-παροχών θα προκαλέσει τις νέες μειώσεις στα εφάπαξ.
Στην ίδια σύσκεψη πρόκειται να αναζητηθούν τρόποι για να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η πλήρης ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων όχι μόνο σε διοικητικό, αλλά και σε λειτουργικό επίπεδο. Η δημιουργία ενός υπερταμείου κοινωνικής ασφάλισης, στο οποίο κεντρική θέση αναμένεται να έχει το ΙΚΑ, αποτελεί πάγια επιθυμία της τρόικας, καθώς θεωρείται ότι έτσι θα περιοριστούν τα ελλείμματα που καταγράφονται διαρκώς.
 

Βασίλης Αγγελόπουλος - Δημοκρατία
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top