Τέσσερις είναι οι κυρίαρχοι τύποι γονέων στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, ο υποστηρικτικός, ο αυταρχικός, ο επιτρεπτικός και ο αυστηρός. 
Υποστηρικτικός. Παροτρύνω το παιδί μου να συζητά μαζί μου τα προβλήματά του ή να εκφράσει τη γνώμη του ακόμη κι αν διαφωνούμε;  Του δείχνω κατανόηση όταν είναι αναστατωμένο; Του δείχνω τρυφερότητα; Συζητώ μαζί του για τις συνέπειες των πράξεών του, το βοηθώ να τις καταλάβει μέσα από διάλογο; Του επιτρέπω να πει τη γνώμη του για τους κανόνες της οικογένειας, του εξηγώ γιατί πρέπει να τους τηρεί; Του λέω πώς νιώθω όταν συμπεριφέρεται καλά ή άσχημα; Ζητώ τη γνώμη του για το πώς πρέπει να λειτουργεί η οικογένεια; Το επαινώ όταν είναι καλό και υπάκουο;
Αυταρχικός. Δέρνω το παιδί μου όταν δεν υπακούει ή δεν συμπεριφέρεται σωστά; Το τιμωρώ απαγορεύοντάς του να κάνει κάτι που του αρέσει ή το στέλνω στο δωμάτιό του, χωρίς να του δίνω εξηγήσεις; Χρησιμοποιώ απειλές και πάλι χωρίς εξηγήσεις; Του απαντώ «γιατί είμαι γονιός σου!» όταν εκείνο ζητήσει τον λόγο που πρέπει να υπακούσει; Ξεσπάω τον θυμό μου επάνω του; Γενικά, χρησιμοποιώ την τιμωρία ως μέσο πειθαρχίας;
Αυστηρός. Μαλώνω και φωνάζω στο παιδί μου όταν φέρεται άσχημα; Του ασκώ κριτική όταν...
η συμπεριφορά μου δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μου; Του κάνω συστάσεις για να βελτιωθεί η συμπεριφορά του; Του λέω πόσο σημαντικό είναι να ακολουθεί τους κανόνες της οικογένειας;
Επιτρεπτικός. Κακομαθαίνω το παιδί μου; Μήπως το απειλώ περισσότερο με τιμωρία παρά το τιμωρώ; Υποκύπτω στις επιθυμίες του όταν επιμένει έντονα σ’ αυτές; Του λέω με ποιο τρόπο θα το τιμωρήσω αλλά δεν εφαρμόζω την τιμωρία; Πιστεύω ότι είναι δύσκολο να του μάθω να πειθαρχεί;

Ο αυστηρός τύπος γονέα  είναι και ο επικρατέστερος στη χώρα μας. Τα παιδιά πάντως των αυστηρών και των αυταρχικών γονέων συνήθως έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και είναι πιθανόν να εμφανίσουν κατάθλιψη στην προεφηβική ηλικία, ενώ εκείνα των επιτρεπτικών συνήθως αναπτύσσουν καλή σχολική και αθλητική ικανότητα, αρμονική σχέση με συνομηλίκους, καλή διαγωγή και συμπεριφορά.

(Καθημερινή)
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top