Αναστέλλεται η χορήγηση αδειών εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάρκων και δεν γίνονται δεκτές  νέες αιτήσεις, καθώς η δυναμικότητα των μονάδων για τις οποίες έχουν δοθεί εγκρίσεις, υπερβαίνει ήδη τον τεθέντα στόχο. Αδειες θα συνεχίσουν  να δίνονται μόνον για οικιακή παραγωγή σε στέγες. Παράλληλα αναπροσαρμόζεται (μειώνεται) η τιμή στην οποία η ΔΕΗ θα αγοράζει το ρεύμα  που παράγεται σπό φωτοβολταϊκές μονάδες.
Τις αποφάσεις ανακοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας-Περιβάλλοντος, τονίζοντας ότι αποβλέπουν στην αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς ενέργειας από ανανεώσιμες πγές, στην αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν ανακύψει και στην αποκατάσταση στρεβλώσεων.
Οι αιτήσεις που εκκρεμούν δεν θα εξετασθούν. Θα προχωρήσουν οι διαδικασίες μόνον για όσες έχουν εκδοθεί άδειες παραγωγής, για μονάδες που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής και για τις εγκαταστάσεις σε στέγες.
Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι...
οι φωτοβολταϊκές μονάδες για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί άδειες, είναι συνολικής ισχύος 3.700 MW. Η κατασκευή αυτών μπορεί να προχωρήσει απρόσκοπτα, όπως και εκείνων για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια και είναι συνολικής ισχύος 1.800 MW.
Εκτός αυτών, σε λειτουργία βρίσκονται φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις 1.015 MW. Η συνολική ισχύες των εγκαταστάσεων σε στέγες είναι 195 MW.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top