Εγκρίθηκε με Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ το έργο υλοποίησης εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων του Ν. Αχαΐας.
Το έργο θα έχει συνολική ετήσια δυναμικότητα επεξεργασίας περίπου 150.000 τόνων απορριμμάτων και η σύμπραξη θα έχει διάρκεια έως 27 έτη. Ο ανάδοχος θα επιλεγεί μέσω διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού με ανταγωνιστικό διάλογο και θα αναλάβει την μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών.
Η χρηματοδότηση θα γίνει μέσω ιδίων και δανειακών κεφαλαίων του αναδόχου, καθώς και με κοινοτικούς πόρους. Βασικά κριτήρια επιλογής του αναδόχου θα αποτελέσουν το χαμηλότερο τέλος χρήσης που θα κληθεί να καταβάλλει ο δημότης, παράλληλα με την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων, ενώ θα επιτρέπονται όλες διαθέσιμες τεχνολογίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, με πλήρη διαφάνεια και διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.
Το έργο προβλέπεται να δώσει λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων του Νομού Αχαΐας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων. Συγκεκριμένα, στους στόχους του έργου περιλαμβάνονται η μείωση της ποσότητας των προς ταφή απορριμμάτων, η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς επίσης η παραγωγή και αξιοποίηση προϊόντων (υλικών ή/και ενέργειας), αποφέροντας οικονομικά οφέλη και συμβάλλοντας στην ορθολογική διαχείριση των πόρων.
Στη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ συμμετείχαν...
ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κος Χατζηδάκης (ως Πρόεδρος), ο Υπουργός Οικονομικών κος Στουρνάρας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κος Λιβιεράτος, ο Υπουργός Εσωτερικών κος Στυλιανίδης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κος Μηταράκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κος Καλαφάτης και ο Ειδικός Γραμματέας ΣΔΙΤ κος Μαντζούφας.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top