Το υπουργείο εξετάζει την εφαρμογή ενός νέου απλούστατου τρόπου  προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος συμφωνα με τον οποίο από τα συνολικά εισοδήματα που αποκτά σε ετήσια βάση κάθε φορολογούμενος θα αφαιρούνται όλες οι δαπάνες του,  εκτός από αυτές που αφορούν την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων. Το καθαρό ποσό που θα απομένει μετά την έκπτωση των δαπανών από τα συνολικά εισοδήματα του φορολογούμενου...
θα φορολογείται κλιμακωτά με συντελεστές που θα ξεκινούν από τα επίπεδα του 25% και θα φτάνουν στο 45%!

(Eπενδυτής)


 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top