Το πρόστιμο, το οποίο είναι το υψηλότερο που έχει επιβληθεί σε περιφερειακό σταθμό από συστάσεως ΕΣΡ, επιβλήθηκε για τη συνέχιση της προβολής του τηλεπαιχνιδιού, Call for Cash.
Διευκρινίζεται ότι τα πρόστιμα, βάσει νόμου, επιβάλλονται αναλογικά στα κανάλια, λαμβάνοντας υπόψη τις πωλήσεις τους καθώς και το μέγεθος της αγοράς, που δραστηριοποιούνται. Για το λόγο αυτό, έως τώρα, το μεγαλύτερο μέρος των προστίμων στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, ήταν της τάξεως των 15.000 ευρώ. Επισημαίνεται βέβαια, ότι αν υπάρξει υποτροπή παράβασης, το ύψος της κύρωσης προσαρμόζεται αναλόγως κάθε φορά.
Ο τηλεοπτικός σταθμός Super B είχε τιμωρηθεί ...
επανειλειμμένως από το ΕΣΡ, με διαφορετικές κυρώσεις, ενώ τελευταία είχε επιβληθεί η κύρωση της οριστικής διακοπής του τηλεπαιχνιδιού Call for Cash.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top