Φραγή... στις αθέμιτες και προσβλητικές τηλεφωνικές οχλήσεις των εισπρακτικών εταιρειών αλλά και των τραπεζών σε βάρος των δανειοληπτών, βάζει η κυβέρνηση. Με άρθρα του υπ. Εργασίας (τομέας καταναλωτή) που συμπεριλήφθηκαν στον τελευταίο νόμο του υπ. Οικονομικών, ο οποίος και ψηφίστηκε πριν από λίγες μέρες, μπαίνουν όρια στις πρακτικές των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών (εισπρακτικές εταιρείες), ενώ ο καταναλωτής αποκτά δικαίωμα προσφυγής.
Οι αλλαγές, όπως τις ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας Καταναλωτή, Δημήτρης Σπυράκος, είναι:...

Οι εταιρείες μπορούν να αρχίσουν τις τηλεφωνικές επικοινωνίες για την ενημέρωση του οφειλέτη για ληξιπρόθεσμη απαίτηση μετά την πάροδο δέκα ημερών από την ημέρα που αυτή κατέστη ληξιπρόθεσμη.
Προσδιορίζεται ένα συγκεκριμένο ωράριο για την επικοινωνία με τον οφειλέτη (9.00 έως 20.00) που περιορίζεται στις εργάσιμες μόνο ημέρες.
Η επικοινωνία καταγράφεται και τηρείται για ένα έτος, προκειμένου να ελέγχεται η παραβίαση του νόμου σε περίπτωση καταγγελίας.
Η καταγραφή
Το περιεχόμενο της καταγραφής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βάρος του οφειλέτη. Ο οφειλέτης ενημερώνεται για την καταγραφή και τον σκοπό της.
Οι εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών οφείλουν να χορηγούν χωρίς επιβάρυνση στον οφειλέτη ή, έπειτα από καταγγελία του οφειλέτη, στη Γ. Γραμματεία Καταναλωτή, εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, κατάσταση με τα συναφή δεδομένα κίνησης των τηλεφωνικών συνδέσεων καθώς και τα αναγνωριστικά στοιχεία του κατόχου της τηλεφωνικής παροχής από την οποία πραγματοποιήθηκε η επικοινωνία με τον οφειλέτη προκειμένου να ελεγχθεί καταγγελία για παραβίαση του νόμου.
Οι εταιρείες ενημέρωσης είναι υποχρεωμένες να τηρούν ηλεκτρικό αρχείο τηλεφωνικών επικοινωνιών ενημέρωσης στις οποίες προβαίνουν προς τον οφειλέτη και να χορηγούν τα στοιχεία αυτά στον οφειλέτη ή στη Γ. Γ. Καταναλωτή, όταν τους ζητηθεί.
Οι διατάξεις για την προστασία των οφειλετών εφαρμόζονται όχι μόνο στις εταιρείες ενημέρωσης αλλά και στους ίδιους τους δανειστές (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα), όταν προβαίνουν σε επαναλαμβανόμενη ενημέρωση.
Πέραν της εταιρείας ενημέρωσης που έχει εγγραφεί στο σχετικό μητρώο της Γ. Γ. Καταναλωτή, απαγορεύεται σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να προβαίνει σε ενημέρωση οφειλετών.
Εξασφαλίζεται η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων, μεταξύ άλλων και από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε όλους όσοι παραβιάζουν τις διατάξεις του νόμου, και όχι μόνο στις εταιρείες ενημέρωσης.

(Eθνος)
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top