Από μη δικαιούχους παρακρατούνται δωμάτια στη Φοιτητική Εστία Πάτρας αποκαλύπτει έγγραφο του υπουργείου παιδείας  προς την Βουλή και με το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ δηλώνεται με το πιο επίσημο τρόπο η σχετική παρανομία που συντελείται στο Πανεπιστήμιο της πόλης και που έχει σαν αποτέλεσμα να στερούνται δικαιουχοι άποροι φοιτητές το δικάιωμα της στέγασης στην εστία .
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top