Μη σας ξενίζει ο τίτλος. Είναι πέρα νια πέρα αληθινός. O μεγαλύτερος μπαταχτσής, που λέει ο λαός, ο μεγαλύτερος οφειλέτης είναι το ίδιο το κράτος. Τη στιγμή μάλιστα που ζητά με όλο και πιο αυξανόμενο ρυθμό οι φορολογούμενοι να του ακουμπήσουν μέχρι και τα τελευταία cents που έχουν στις τσέπες τους.
Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομικών είναι αποκαλυπτικά:
Σε 6,51 δις. ευρώ ανήλθαν στο οκτάμηνο Ιανουαρίου Αυγούστου 2011 οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε σε 20,4 δις. ευρώ. 
Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στο οκτάμηνο:... τα υπουργεία είχαν συνολικά ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 938 εκατ. ευρώ, η Τοπική Αυτοδιοίκηση όφειλε 963 εκατ. ευρώ, τα νοσοκομεία είχαν υποχρεώσεις ύψους 1.73 δις  ευρώ, τα ασφαλιστικά ταμεία όφειλαν 2,64 δις  ευρώ, ενώ 234 εκατ. ευρώ ήταν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Από τα υπουργεία: το υπουργείο Εσωτερικών στα τέλη Ιουλίου όφειλε 22,36 εκατ. ευρώ, το υπουργείο Εξωτερικών είχε χρέη ύψους 60,15 εκατ. ευρώ, το υπουργείο Εθνικής Αμυνας όφειλε 295 εκατ. ευρώ, το υπουργείο Υγείας όφειλε 2,30 εκατ. ευρώ, το Δικαιοσύνης είχε οφειλές 9,64 εκατ. ευρώ, το υπουργείο Παιδείας 55 εκατ. ευρώ, το υπουργείο Πολιτισμού όφειλε 39,91 εκατ. ευρώ το υπουργείο Οικονομικών είχε χρέη 1,77 εκατ. ευρώ το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όφειλε 1,98 εκατ. ευρώ, το υπουργείο Περιβάλλοντος είχε χρέη 24,29 εκατ. ευρώ, το υπουργείο Εργασίας όφειλε 1,164 εκατ. ευρώ, το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης όφειλε 23,56 εκατ. ευρώ, το υπουργείο Υποδομών 253 εκατ. ευρώ, το θαλάσσιων Υποθέσεων όφειλε 6 εκατ. ευρώ (αν και συγχωνευμένο) και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είχε χρέη 65,4 εκατ. ευρώ.
Τα συνολικά έσοδα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο οκτάμηνο Ιανουαρίου Αυγούστου διαμορφώθηκαν σε 52,2 δις ευρώ, ενώ τα συνολικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 72,7 δισ. ευρώ περίπου. Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε σε 20,4 δισ. ευρώ. Τα έσοδα των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου διαμορφώθηκαν σε 3,5 δισ. ευρώ, ενώ τα έξοδα τους ανήλθαν σε 2,8 δις. ευρώ. Στους ΟΤΑ τα έσοδα ανήλθαν σε 4,7 δις. ευρώ και τα έξοδα σε 3,6 δισ. ευρώ. Αθροιστικά, νοσοκομεία και ασφαλιστικά ταμεία είχαν έσοδα 32 δις. ευρώ περίπου, ενώ τα έξοδα τους διαμορφώθηκαν σε 32,3 δις. Ευρώ.
Από το σύνολο των 894 φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, στοιχεία για τον Ιούλιο απέστειλαν οι 827.
(Παρασκευή+13)

 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top