«Οι φορείς του ΥΠΕΘΑ δεν θα μετατραπούν σε καμία περίπτωση σε φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά θα παραμείνουν στην υπαγωγή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας» , απάντησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Πάνος Μπεγλίτης, στη Βουλή, σε σχετική ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές Άδωνις Γεωργιάδης, Αθανάσιος Πλεύρης και Ιωάννης Κοραντής, με θέμα «Μετατροπή Μετοχικών Ταμείων σε φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης» . 
Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, το Σεπτέμβριο του 2010 συγκροτήθηκε Διακλαδική Επιτροπή, με έργο της την καταγραφή των...
αντικειμένων οικονομικού ενδιαφέροντος του ΥΠΕΘΑ και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων που επιδέχονται αξιοποίηση μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, με απαραίτητο όρο την εκτίμηση της σχέσης κόστους - οφέλους για το καθένα χωριστά. Από τα συμπεράσματα του πρακτικού της Επιτροπής δεν προκύπτει η δυνατότητα αποκλειστικής συνεργασίας με πιστωτικό ίδρυμα για θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος του ΥΠΕΘΑ. Σε ό,τι αφορά, πάντως, στην αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των νομικών προσώπων του ΥΠΕΘΑ, προτάθηκε η δυνητική υπαγωγή στο θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως ορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 45 έως 52 του Ν. 3863/2010, που τροποποίησαν διατάξεις του Ν. 3586/2007.
(Eπίκαιρα)
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top