(του Γιώργου Καισάριου)
Όπως έχω πει σε προηγούμενα posts, η λύση  του προβλήματος της Ελλάδος είναι κατά 50% το πότε θα γίνουμε ταμειακά βιώσιμοι και κατά 50% όλα τα υπόλοιπα.
Στα υπόλοιπα μπορεί κανείς να βάλει την αναδιάρθρωση του κράτους, τη δημοσιονομική προσαρμογή, πως θα γίνουμε ανταγωνιστικοί, την αναδιάρθρωση του πολιτικού μας συστήματος (με σκοπό αυτοί που εκλέγονται, να εκλέγονται με πιο αξιοκρατικές διαδικασίες) και τη ριζική αλλαγή του συνόλου του ελληνικού Συντάγματος.
Αν τα έβαζα στη σειρά, θα έλεγα πρώτα να διασφαλιστεί η φερεγγυότητα του τραπεζικού συστήματος, στη συνέχεια η αναδιάρθρωση του χρέους (κούρεμα κτλ) και μετά όλα τα άλλα ταυτόχρονα.
Σήμερα λοιπόν θα αναφερθώ σε αυτό που θα πρέπει να γίνει πρώτο από όλα, ακόμα και πριν ξεκινήσουν οι διαδικασίες για μια αναδιάρθρωση. Τούτο είναι να θωρακιστεί το τραπεζικό σύστημα.
Σημειώστε ότι έχω ήδη κάνει αναφορά σε αυτή η διαδικασία στα πιο κάτω άρθρα (Παράθυρο για υπονόμευση της ΕΚΤ;, Παράθυρο για υπονόμευση της ΕΚΤ; (ΙΙ), Πως θα ανακεφαλαιοποιηθεί το τραπεζικό σύστημα σε περίπτωση αναδιάρθρωσης), όμως θα ήθελα σήμερα να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες.

image

Η ελληνική κυβέρνηση φτιάχνει ένα επενδυτικό σχήμα με το όνομα GRBD με αποκλειστικό σκοπό να ανακεφαλαιοποιηθεί το τραπεζικό σύστημα πριν από ένα πιστωτικό γεγονός. Η εκτίμηση μου είναι ότι απαιτείται να διαγραφεί το 65% του ελληνικού χρέους για να καταστούμε βιώσιμοι. Υπόψη, επί των ομολόγων της αγοράς και όχι της τρόικας.
Στη συνέχεια η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) χορηγεί πιστώσεις αξίας περίπου 40 δισ.  στο σχήμα GRBD. Το σχήμα αυτό στη συνέχεια συμμετέχει...
σε αυξήσεις κεφαλαίου στο τραπεζικό σύστημα, έτσι ώστε να καλυφτούν οι ζημιές έπεται από ένα ελληνικό default.
Ίσως απαιτηθεί το ποσό των 40 δισ. για την κάλυψη ζημιών από απομειώσεις ομολόγων και διαγραφή προβληματικών δανείων. Το ποσό των 40 δισ. είναι ένας πολύ πρόχειρος υπολογισμός, ίσως χρειαστούν λιγότερα, ίσως και περισσότερα. Μετά το πέρας αυτών των αυξήσεων κεφαλαίου, ουσιαστικά θα έχει κρατικοποιηθεί σχεδόν το σύνολο του τραπεζικού συστήματος.
Το τραπεζικό σύστημα απαλλαγμένο πλέον από όλα τα βάρη θα είναι σε άριστη οικονομική κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι από την πρώτη μέρα θα έχει κέρδη. Το 1,25 επιτόκιο που θα πληρώνει το GRBD στην ΤτΕ άνετα μπορεί να υπερκαλυφτεί μόνο από τα μερίσματα που θα πληρώνουν οι τράπεζες στο GRBD, τα οποία θα καλύπτουν τους τόκους αλλά και την αποπληρωμή κεφαλαίου προς την ΤτΕ.
Οι μέτοχοι, προκειμένου να έχουν την ευκαιρία να αντιστρέψουν το dilution effect των αυξήσεων αυτών, θα έχουν την ευκαιρία να αγοράζουν και να διαγράφουν τις μετοχές που κατέχει το GRBD με ίδια κεφάλαια των τραπεζών, σε τιμές όμως αρκετά πάνω από την τιμή της αύξησης που έγινε από το GRBD. Τέλος, θα είναι στη διακριτική ευχέρεια του GRBD να πουλήσει τις μετοχές που κατέχει στη χρηματιστηριακή αγορά όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες.
Όπως το S&L πρόβλημα που προέκυψε στις ΗΠΑ την δεκαετία του ‘80, έτσι και αυτό το πρόβλημα ίσως χρειαστεί μια δεκαετία να ξεδιπλώσει. Να είστε σίγουροι όμως ότι θα ξεδιπλώσει και είμαι απολύτως σίγουρος ότι το ελληνικό δημόσιο θα βγάλει και ένα αρκετά μεγάλο κέρδος. Εκτιμώ περίπου 10-20 δισ. αν η διαδικασία διαρκέσει μια δεκαετία.
Πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής
Μετά το πέρας της πιο πάνω διαδικασίας, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δεν θα έχει καθόλου επιβαρύνσεις και οι ισολογισμοί των τραπεζών θα είναι ατόφιοι. Το τραπεζικό σύστημα θα είναι παντελώς έτοιμο και για τους καινούργιους κανόνες BASEL III. Επίσης η χώρα θα είναι έτοιμη για την επόμενη φάση που θα είναι η αναδιάρθρωση του χρέους μας.
Δεν χρησιμοποιούνται κεφάλαια φορολογουμένων (Ελλήνων ή Ευρωπαίων) καθώς οι πιστώσεις προέρχονται έναντι ενεχύρου από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επίσης, οι μόνοι που τιμωρούνται είναι οι μέτοχοι των τραπεζών και κανένας άλλος.
Διασφαλίζεται το τραπεζικό σύστημα και διασφαλίζονται όλες οι καταθέσεις.
Οι τράπεζες πλέον θα μπορούν να δανείζουν -απαραίτητο συστατικό για να μπορεί να αναπτυχτεί η ελληνική οικονομία.
Η ελληνική κυβέρνηση θα κερδίσει συντηρητικά μεταξύ 10-20 δισ. ευρώ σε μια δεκαετία. Το κέρδος θα είναι λιγότερο αν αποφασιστεί να πουληθούν οι μετοχές στην αγορά σύντομα.
Η ενεργοποίηση αυτού του μηχανισμού είναι στη διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ). Επίσης, η ΤτΕ μπορεί να παρακάμψει τους κανόνες της ΕΚΤ και να λάβει ως ενέχυρο ότι αυτή θεώρει πρέπον. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα είναι κοινές μετοχές.
Είναι δε μια καλή ευκαιρία να γίνει χρήση του μηχανισμού του ELA, αφού έτσι και αλλιώς έπειτα από ένα πιστωτικό γεγονός, η ΕΚΤ έχει πει ότι δεν θα χρηματοδοτεί πλέον ελληνικά ομόλογα.
Η ΕΚΤ μόνο εκ των υστέρων πρέπει να δώσει έγκριση και όχι πριν. Μόνο με αρνητικό ψήφισμα των 2/3 των μελών του συμβουλίου της ΕΚΤ μπορεί να καταδικαστεί η πράξη.
Λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι μια αντιστροφή αυτού θα δημιουργούσε αφόρητα προβλήματα στο ευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών και το ότι πολιτικά θα περάσει στις αγορές ότι υπάρχει διαφορά άποψης μεταξύ της κεντρικής και της περιφερικής τράπεζας, είναι δεδομένο ότι θα πάρει και την τυπική έγκριση.
Η χρήση του μηχανισμού αυτού είναι μόνο για έκτατες περιστάσεις. Πιο έκτατες από αυτές που ζούμε δεν νομίζω να υπάρχουν.
Επίσης σύμφωνα με τον κύριο Παναγιώτη Οικονομόπουλο (Καθηγητή οικονομικών) που έχει κάνει αρκετή έρευνα πάνω στο θέμα, τα ποσά που μπορεί να εκταμιεύσει το GRBD από την ΤτΕ μπορούν να αυξηθούν έως το ποσό των 110 ή ακόμα περισσότερα. Αυτό σημαίνει ότι το σχήμα μπορεί να αγοράσει και τα διακρατικά δάνεια της τρόικας, ή ένα μεγάλο μέρος αυτών.
Η κατάληξη είναι ότι η χρήση του μηχανισμού αυτού από την ΤτΕ, σε συνδυασμό με μια αναδιάρθρωση, είναι ικανή να μας μειώσει το χρηματοοικονομικό κόστος με σκοπό να πάρει ανάσα η Ελλάδα για να μπορεί να συγκεντρωθεί σε άλλα θέματα, όπως η αναδιάρθρωση του κράτους, η δημοσιονομική προσαρμογή καθώς και θέματα ανταγωνιστικότητας και συνταγματικών αλλαγών που απαιτούνται, αν η Ελλάδα θέλει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που είναι μπροστά μας.

Έγγραφα σχετικά με την νομιμότητα της διαδικασίας
PROTOCOL ON THE STATUTE OF THE EUROPEAN SYSTEM OF CENTRAL BANKS AND OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK
14.4. National central banks may perform functions other than those specified in this Statute unless the Governing Council finds, by a majority of two thirds of the votes cast, that these interfere with the objectives and tasks of the ESCB. Such functions shall be performed on the responsibility and liability of national central banks and shall not be regarded as being part of the functions of the ESCB.
The Lisbon Treaty
Article 123
1. Overdraft facilities or any other type of credit facility with the European Central Bank or with the central banks of the Member States (hereinafter referred to as ‘national central banks’) in favour of Union institutions, bodies, offices or agencies, central governments, regional, local or other public authorities, other bodies governed by public law, or public undertakings of Member States shall be prohibited, as shall the purchase directly from them by the European Central Bank or national central banks of debt instruments.
2. Paragraph 1 shall not apply to publicly owned credit institutions which, in the context of the supply of reserves by central banks, shall be given the same treatment by national central banks and the European Central Bank as private credit institutions.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top