Μάταια αναμένονται απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτουν οι Θρακιώτες, σχετικά με τη δραστηριότητα της τουρκικής Τράπεζας Ziraat Bank. Στην ελληνική αγορά γίνεται λόγος για προσπάθεια της Τουρκίας να δημιουργήσει έναν οικονομικό και εμπορικό ομφάλιο λώρο εξάρτησης της Θράκης και των νησιών του Αιγαίου, και ειδικότερα της Ρόδου και της Κω, από τα τουρκικά παράλια, αλλά και να ελέγξει τις καταθέσεις των μουσουλμάνων αυτών των περιοχών.
Πώς μπορεί να είναι κερδοφόρα μια τραπεζική επιχείρηση, όταν δίνει καταναλωτικά δάνεια με χαμηλό επιτόκιο, μόλις 3% ετησίως, τη στιγμή που οι ελληνικές τράπεζες απαιτούν επιτόκια 12%-16%! Αλλά, εκείνο που πρέπει να εμβάλει σε ανησυχίες, λόγω αμφισβητούμενης νομιμότητας, είναι ότι η Τράπεζα έχει πάρει με υποθήκες εκατοντάδες ακίνητα στις παραμεθόριες περιοχές για να χορηγήσει στεγαστικά δάνεια και βέβαια είναι θέμα πώς της επιτρέπεται να δραστηριοποιείται κατ' αυτόν τον τρόπο.
Είναι γνωστό ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η πώληση ακινήτου σε παραμεθόρια περιοχή σε αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο χώρας εκτός ΕΕ προϋποθέτει άδεια από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας. Και βέβαια, πέρασε απαρατήρητο το γεγονός ότι η Ziraat ποτέ δεν ανάρτησε την ελληνική σημαία κατά τις εθνικές επετείους, ως έχει υποχρέωση εκ του νόμου.
Ο ισχύων νόμος 851/1978, στο άρθρο 3, αναφέρει ρητά... «…είναι υποχρεωτική δι’ άπαντα εν γένει τα καταστήματα του Δημοσίου… των νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και τα ιδιωτικά…». Δηλαδή και στις Τράπεζες.
Ποιος άραγε θα ενδιαφερθεί;
(voria.gr)
http://www.elzoni.gr/html/ent/180/ent.9180.asp
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top