Σχετικά με την ανάκληση άδειας της ασφαλιστικής εταιρίας EUROSTAR το Επικουρικό κεφάλαιο γνωστοποιεί ότι οι ασφαλισμένοι, για τον κίνδυνο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από αυτοκινητιστικά ατυχήματα, στην ασφαλιστική εταιρία «EUROSTAR ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», της οποίας η άδεια λειτουργίας ανακλήθηκε στις 02-05-2011 με Απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, καλύπτονται από το Επικουρικό Κεφάλαιο εάν το ατύχημα συνέβη πριν από την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας «EUROSTAR ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» ή εάν συμβεί εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της.
Διευκρινίζεται ότι το Επικουρικό Κεφάλαιο καλύπτει μόνο την αστική ευθύνη του κλάδου αυτοκινήτων.
Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το Επικουρικό Κεφάλαιο.
Για δηλώσεις ατυχημάτων και διορισμό πραγματογνωμόνων θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το Επικουρικό Κεφάλαιο στο τηλέφωνο: 2103327400 , Υπατίας 5, 10557 ΑΘΗΝΑ, fax 2103327426.
Τονίζεται ότι τα οχήματα που ήταν.... ασφαλισμένα στην παραπάνω ασφαλιστική Εταιρία, εάν δεν ασφαλισθούν σε άλλη ασφαλιστική εταιρία θεωρούνται ανασφάλιστα μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας της εταιρίας.
Οι κάτοικοι Βορείου Ελλάδος (Θεσσαλία – Μακεδονία – Θράκη) να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2310 224966 , 2310 261969 , 2310 266313 , fax : 2310273429 ή να προσέρχονται στην οδό Τσιμισκή 6, 4ος όροφος από 08:30 έως 14:00 προς εξυπηρέτηση τους.
Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των παθόντων από τροχαία ατυχήματα το Επικουρικό Κεφάλαιο συμμετέχει στονΦιλικό Διακανονισμό.
Συγκεκριμένα οι ασφαλισμένοι που υπέστησαν ζημιές από οδηγούς ασφαλισμένους στην παραπάνω ασφαλιστική εταιρία, δύνανται να αποζημιωθούν από τις εταιρίες τους είτε πρόκειται για ατυχήματα που συνέβησαν πριν από την ανάκληση της άδειας είτε πρόκειται για ατυχήματα που συνέβησαν μέχρι και 30 ημέρες μετά την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας. Στις παραπάνω περιπτώσεις οι δικαιούχοι αποζημίωσης να επικοινωνούν με τις δικές τους ασφαλιστικές εταιρίες.
Εφόσον και οι δύο εμπλεκόμενοι σε τροχαίο ατύχημα είναι ασφαλισμένοι στην παραπάνω εταιρία τότε θα πρέπει να απευθύνονται στο Επικουρικό Κεφάλαιο.
 
www.asfalisinet.gr
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top