Η είδηση δεν είναι ότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου ανανέωσε για δυο ακόμη χρόνια τη θητεία του εισαγγελέα πρωτοδικών Λ. Πατσαβέλα στην Eurojust, αλλά οι νομικίστικες αλχημείες που οδήγησαν σ΄ αυτό το αποτέλεσμα.
Στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST), η οποία θεσπίστηκε το 2002 ως οργανισμός της ΕΕ με νομική προσωπικότητα, αποσπάται με τριετή θητεία, με διάταγμα που εκδίδεται κατόπιν προτάσεως των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εξωτερικών ύστερα από απόφαση του οικείου Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, εθνικό μέλος, δικαστικός λειτουργός με το βαθμό του πρωτοδίκη ή του αντεισαγγελέα πρωτοδικών και άνω. Η θητεία μπορεί να παραταθεί για μια ακόμη τριετία (άρθρο 51 παρ.7 του νόμου 1756/88  περί Κ.Ο.Δ Κ.Δ.Λ).
Το 2005 αποσπάστηκε στην EUROJUST ο τότε αντεισαγγελέας πρωτοδικών Λ. Πατσαβέλας και του οποίου η θητεία όπως όριζε ο νόμος, ανανεώθηκε για τρία ακόμη χρόνια.
Με το νόμο  3904/2010 τροποποιήθηκε η συγκεκριμένη διάταξη και η απόσπαση του εθνικού μέλους στην EUROJUST έγινε «τετραετής, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης με την ίδια διαδικασία".
Αν και σύμφωνα με το νόμο έληξε και η δεύτερη θητεία του κ. Πατσαβέλα, και θα έπρεπε να επιστρέψει..... και να αποσπαστεί κάποιος άλλος,  η Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, ανανέωσε την απόσπασή του στην EUROJUST για 4 ακόμη χρόνια κατά παράβαση του νόμου. Απόφαση με την οποία, ως ήταν επόμενο, διαφώνησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης  Χάρης Καστανίδης.
Χθες συνήλθε  εκ νέου η Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, προκειμένου να αποφασίσει επί της διαφωνίας του Υπουργού.
Σύμφωνα με πληροφορίες που περιήλθαν στο kentri.gr, και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου φέρεται να είπε, εκθέτοντας τον υπουργό, ότι σε κατ΄ιδίαν συζήτηση , ο υπουργός Δικαιοσύνης είχε συμφωνήσει για παράταση της απόσπασης Πατσαβέλα για 4 ακόμη χρόνια.
Από τα παρόντα μέλη της Ολομέλειας 15 τάχθηκαν υπέρ της διαφωνίας του Υπουργού, 17 κατά και 28 υπέρ μιας συμβιβαστικής πρότασης του Προέδρου του Αρείου Πάγου, πρωτοφανούς για τα νομικά χρονικά.
Η πρόταση του προέδρου του Αρείου Πάγου ήταν να ισχύσει ένας νόμος δικής του επινοήσεως. Πρότεινε να παραταθεί η απόσπαση του Πατσαβέλα όχι για 4 αλλά για δύο χρόνια. Με την πρόταση αυτή συντάχθηκαν και τα 15 μέλη που είχαν ταχθεί υπέρ της διαφωνίας του υπουργού.
Αναμένουμε αν ο Υπουργός Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα επικυρώσει αυτό το πρωτοφανές νομικό «κολάζ».
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top