Κάτι περίεργο συμβαίνει με κάποιες συνεταιριστικές τράπεζες, που ενώ δείχνουν κέρδη κρύβουν σκελετούς στις ντουλάπες τους.
Σε κάποιες τα δάνεια τα μοιράστηκαν οι διοικήσεις τους και το περιβάλλον τους και σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις ή με υπερεκτιμημένες.
Τα προβληματικά τους δάνεια, όπως και οι εμπορικές τράπεζες τα παρατείνουν, τα ρυθμίζουν και με νέα δάνεια εξοφλούν τους τόκους, ώστε να φαίνεται ότι έχουν κέρδη, ενώ στην πραγματικότητα δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να αυξάνουν την επισφάλειά τους.
Και ναι μεν οι εμπορικές τράπεζες για να καλύψουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια προχωρούν σε αυξήσεις κεφαλαίου. Οι συνεταιριστικές τι θα κάνουν;
Μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού αυτές που προσφεύγουν σε αύξηση κεφαλαίου για να αυξήσουν τα ανοίγματά τους και να έχουν την απαιτούμενη κεφαλαιακή επάρκεια. Οι υπόλοιπες πως θα καλύψουν τη θέση τους και πως θα ανταποκριθούν στις προσδοκίες των μελών τους χωρίς την απαιτούμενη ρευστότητα;
Όλα αυτά είναι επικίνδυνα για το θεσμό των συνεταιριστικών τραπεζών που ειδικά στις δύσκολες αυτές στιγμές που θα έπρεπε να χορηγούν μικρού ύψους δάνεια σε πολλούς και όχι μεγάλα σε λίγους και μάλιστα αυτοί οι λίγοι να είναι κατά σύμπτωση και μέλη των Δ.Σ. όπως συμβαίνει με κάποιες.
Δυστυχώς όμως - και πρέπει να το τονίσουμε – όλα αυτά γίνονται..... με την ανοχή των εποπτικών οργάνων της Τράπεζας της Ελλάδος.
Δεν είναι δε τυχαίο ότι στελέχη του τμήματος εποπτείας Συνεταιριστικών Τραπεζών της Κεντρικής μας Τράπεζας, μετά τη συνταξιοδότησή τους προσλαμβάνονται ως σύμβουλοι συνεταιριστικών τραπεζών.
Δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι η οικονομική κρίση στην Ισπανία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις CAHES (αντίστοιχες συνεταιριστικές τράπεζες).
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top