ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ φορολογική αντιμετώπιση, αλλά και σειρά «παροχών» στους όρους δόμησης, στη χρήση αιγιαλού, βυθού, δασικών εκτάσεων, στην έγκριση προσχώσεων, υποθαλάσσιων αγωγών και τεχνητών υφάλων, προβλέπει για λίγους και... εκλεκτούς επενδυτές το νομοσχέδιο για τις Στρατηγικές Επενδύσεις. Κατατέθηκε στη Βουλή από τον αρμόδιο υπουργό Επικρατείας Χάρη Παμπούκη, προβλέποντας για τον θώκο του ενισχυμένες αρμοδιότητες που παρακάμπτουν και τη Βουλή. Με υπουργικές αποφάσεις και με προεδρικά διατάγματα θα αλλάζουν οι πολεοδομικοί όροι, θα παραχωρείται αιγιαλός, αλλά και θα απαλλοτριώνονται εκτάσεις, ακόμη και δασικές.


Τι προβλέπει
Ενας υποψήφιος επενδυτής μπορεί έπειτα από αίτημά του στην εταιρεία «Invest in Greece» να επιχειρήσει να υλοποιήσει στην Ελλάδα επενδυτικό σχέδιο με ειδικές διευκολύνσεις. Θα πρέπει να πληροί προϋποθέσεις για τις οποίες θα κριθεί από τη διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων. Επιλέξιμες είναι οι παραγωγικές επενδύσεις που είτε έχουν κόστος πάνω από 200 εκατ. ευρώ είτε πάνω από 75 εκατ. ευρώ αλλά δημιουργούν 200 θέσεις εργασίας ή πάνω από 3 εκατ. ευρώ ανά τριετία ( και είναι υψηλής τεχνολογίας) ή δημιουργούν 250 θέσεις εργασίας. Μπορεί να μην είναι τίποτα από τα παραπάνω, αλλά απλά να κριθούν «μείζονος σημασίας» από τη διυπουργική, με «ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση».
Η επένδυση θα προετοιμαστεί και θα επιβλέπεται από το «Invest in Greece». Τίθενται συγκεκριμένα χρονικά όρια όπως η έγκριση (ή απόρριψη) εντός 45 ημερών κάθε υποψήφιου σχεδίου.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top