Και υποχρεωτική η Κάρτα Ελέγχου Θορύβου για όλα τα δίκυκλα.
Στα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων (ΚΤΕΟ) οδηγούνται άρον άρον πάνω από 2,7 εκατοµµύρια οχήµατα σε όλη τη χώρα. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ιδιοκτήτες τους δεν θα µπορούν πλέον να τα ασφαλίζουν.
Αυτό προβλέπει το νοµοσχέδιο-σκούπα για την Οδική Ασφάλεια που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων Δηµήτρης Ρέππας, το οποίο υποχρεώνει πλέον και άλλα περίπου 1,4 εκατ. δίκυκλα να εφοδιαστούν για πρώτη φορά µε Κάρτα Ελέγχου Θορύβου (ΚΕΘ). Ειδικότερα, σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο, στο εξής δεν θα επιτρέπεται η ασφάλιση των οχηµάτων που ενώ έπρεπε να έχουν ελεγχθεί από ΚΤΕΟ, οι ιδιοκτήτες τους δεν το έχουν κάνει. Οι ασφαλιστικές εταιρείες, προκειµένου να εκδώσουν πλέον καινούργιο ασφαλιστήριο συµβόλαιο, θα ζητούν από τον ιδιοκτήτη του οχήµατος το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου από το ΚΤΕΟ.
Σε όλη τη χώρα κυκλοφορούν σήµερα περίπου 4,6 εκατ. οχήµατα, τα οποία εµπίπτουν στις διατάξεις περί υποχρεωτικού περιοδικού τεχνικού ελέγχου από τα ΚΤΕΟ. Ωστόσο, στα ΚΤΕΟ όλης της χώρας (57 δηµόσια και 102 ιδιωτικά), σύµφωνα µε τα στοιχεία των ίδιων των κέντρων, προσέρχεται για ελέγχους µόνο το 55% των οχηµάτων. Το υπόλοιπο 45% αποφεύγει συστηµατικά τον τεχνικό έλεγχο.
Μείωση στο πρόστιµο
Αλλαγές περιλαµβάνει το νοµοσχέδιο και για το ύψος και τη διαδικασία πληρωµής του προστίµου για όσους δεν περνούν τα οχήµατά τους από ΚΤΕΟ. Συγκεκριµένα, µειώνεται το πρόστιµο των 400 ευρώ για τη µη έγκαιρη προσέλευση σε ΚΤΕΟ, καθώς πλέον ορίζεται ότι αν ο οδηγός εντός δεκαηµέρου προσκοµίσει το δελτίο τεχνικού ελέγχου θα µπορεί να καταβάλει το 1/8 του προστίµου, δηλαδή 50 ευρώ.
Με το ίδιο νοµοσχέδιο υλοποιείται παλαιότερη εξαγγελία του υπουργείου για την εφαρµογή της Κάρτας Ελέγχου Θορύβου (ΚΕΘ) για τα δίκυκλα - τρίκυκλα. Ο στόλος των δικύκλων υπολογίζεται σήµερα σε περίπου 1,4 εκατοµµύρια, εκ των οποίων περίπου 550.000 κυκλοφορούν στην Αττική. Σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο, ο ειδικός έλεγχος εκποµπών θορύβου θα γίνεται σε δηµόσια ή ιδιωτικά ΚΤΕΟ ή σε ειδικά – εξουσιοδοτηµένα από τις υπηρεσίες µεταφορών των περιφερειών της χώρας – συνεργεία µοτοσυκλετών έναντι αµοιβής. Το προσεχές διάστηµα αναµένεται να ανακοινωθεί και το ειδικό τέλος για την έκδοση της ΚΕΘ, το οποίο πάντως δεν αποκλείεται να είναι και µηδενικό για την πρώτη φορά και ο µοτοσυκλετιστής να πληρώνει µόνο για τον υποχρεωτικό επανέλεγχο.
Με το ίδιο νοµοσχέδιο απλοποιείται η διαδικασία για την ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων και συνεργείων αερίων καυσίµων (υγραερίου και φυσικού αερίου).
Ειδικότερα, καταργείται η έως τώρα ισχύουσα απόσταση των 200 µέτρων µεταξύ των πρατηρίων υγρών καυσίµων και διατηρείται µόνον η απόσταση των 50 µέτρων λειτουργίας τους από χώρους µαζικής προσέλευσης και συνάθροισης.
ΜΟΝΟ ΤΑ ΜΙΣΑ!
Στα ΚΤΕΟ όλης της χώρας (57 δηµόσια και 102 ιδιωτικά) προσέρχεται για ελέγχους µόνο το 55% των οχηµάτων!
(Tα Νέα)
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top