Ως γνωστόν, η εταιρεία «ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ» αναγκάστηκε να προβεί στην διακοπή έκδοσης του ζημιογόνου περιοδικού «ΕΥ ΖΗΝ». Παρά την προσπάθεια της, δεν κατέστη δυνατό να απορροφήσει σε άλλα τμήματα το σύνολο των εργαζομένων στο συγκεκριμένο έντυπο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, έναν περιορισμένο αριθμό αναγκαίων απολύσεων, οι οποίες έγιναν με τη σύνεση που επιβάλλει η συγκυρία και με κοινωνική ευαισθησία.
Με έκπληξη όμως διαπιστώσαμε, ότι έχει αναρτηθεί σε διάφορα blogs κείμενο με υπογραφή Συνέλευση Εργαζομένων και με τον παραπλανητικό τίτλο «Απολύσεις στο Αθηνόραμα». Το περιεχόμενο του εν λόγω κειμένου, αφενός μεν δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, αφετέρου δε προκαλεί ζημιά στην εταιρία και βλάπτει την εικόνα του Αθηνοράματος.
Τοποθετούμενοι επ΄αυτού, οφείλουμε καταρχάς, να τονίσουμε ότι κύριο μέλημά μας ήταν να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο τρόπο το θέμα του προσωπικού που προέκυψε από την διακοπή της έκδοσης του ζημιογόνου περιοδικού ΕΥ ΖΗΝ, κάτι το οποίο θεωρούμε ότι και πετύχαμε με το μικρότερο δυνατό κόστος για όλους.
Σε ό,τι αφορά στην πορεία του τίτλου Αθηνόραμα, δεν νομίζουμε ότι χρειάζεται να τονίσουμε ότι ουδέν πρόβλημα αντιμετωπίζει. Αυτό ισχύει άλλωστε και για το σύνολό της εκδοτικής εταιρείας ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε., η οποία με σύνεση, ηρεμία και τα απαραίτητα υλικά μέσα, σχεδιάζει με σταθερότητα την αναπτυξιακή της πορεία.
Από τη ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.


 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top