Με την πιστωτική επέκταση να έχει διαμορφωθεί στο ιστορικό χαμηλό 3,6% , με τα συνολικά δάνεια να παραμένουν στάσιμα στα 254,8 δις ευρώ, τις επισφάλειες να αυξάνονται και εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στο 9,5% με 10,5% και την αβεβαιότητα για την οικονομία να παραμένει οι τράπεζες λόγω των προβλημάτων ρευστότητας υποχρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία.Οι τράπεζες δεν ακολουθούν αυτή την πολιτική γιατί δεν θέλουν να στηρίξουν την οικονομία αλλά γιατί 1) διαθέτουν λίγη επαρκή ρευστότητα και 2)ανησυχούν για την έξαρση των επισφαλειών. Οι έλληνες τραπεζίτες πάντως κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου δηλώνοντας απερίφραστα ότι δεν μπορούν να στηρίξουν την πραγματική οικονομία ενώ προβλέπουν ότι οι επιπτώσεις της τωρινής κρίσης θα φανούν σε λίγους μήνες στο σύστημα καθώς οι τράπεζες λόγω της περιορισμένης ρευστότητας τους δεν μπορούν όχι μόνο να χορηγήσουν νέα δάνεια αλλά και να αναχρηματοδοτήσουν. Η Ελλάδα θα καταστεί όμηρος μιας ιδιότυπης πιστωτικής ασφυξίας γιατί απλά οι τράπεζες δεν θα έχουν διάθεση ρευστότητα να χρηματοδοτήσουν ακόμη και τα υφιστάμενα δάνεια. Ταυτόχρονα φαινόμενα αύξησης των επισφαλειών ακόμη και στα δάνεια τα οποία είχαν μπει σε καθεστώς ρύθμισης από τις τράπεζες αρχίζουν και εμφανίζονται ένδειξη ότι ο επιχειρηματικός κόσμος αντιμετωπίζει προβλήματα δομικά πλέον και ενδεχομένως τα δύσκολα να είναι εμπρός. Το φαινόμενο δεν έχει λάβει ακόμη δραματικές διαστάσεις ωστόσο είναι γεγονός ότι ακόμη και τα αναχρηματοδοτούμενα δάνεια παρουσιάζουν προβλήματα. Το φαινόμενο βρίσκεται υπό εξέλιξη. Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις , μικρομεσαίες και μεγάλες πέραν τις επιμήκυνσης του κόστους δανεισμού ζητούν να αποπληρώνουν μόνο τους τόκους των δανείων και όχι το κεφάλαιο. Με βάση εκτιμήσεις τραπεζικού στελέχους παρατηρείται αύξηση έως 50% στις περιπτώσεις των δανείων όπου οι επιχειρήσεις ζητούν να αποπληρώνουν μόνο τους τόκους. Οι τράπεζες έχουν δημιουργήσει ανάλογα ευέλικτα προγράμματα αλλά εσχάτως παρατηρείται το φαινόμενο οι επιχειρήσεις να αποπληρώνουν τόκους και να μεταθέτουν στο μέλλον την καταβολή του κεφαλαίου. Στην αγορά πάντως συμβαίνουν και ακραίες καταστάσεις. Με στόχο να προστατέψουν την δανεική ρευστότητα τους οι ελληνικές τράπεζες έφθασαν και στο σημείο για να κλείνουν συνεργασίες με πελάτες τους επιχειρηματίες καθώς δεν θέλουν να αναλάβουν ρίσκα αυτή την περίοδο να αυξάνουν τα επιτόκια ώστε .. να υποχρεώσουν ορισμένες επιχειρήσεις ή να μειώσουν την δανειακή τους έκθεση ή να διακόψουν συνεργασίες. Έφθασαν λοιπόν τράπεζες να αυξάνουν τα επιτόκια σε επιχειρηματικά δάνεια που είχαν συναφθεί στο παρελθόν έως και 200%. Υπήρξε περίπτωση όπου τράπεζες είχαν συνεργασίες με μεγάλες επιχειρήσεις τις οποίες είχαν δανείσει με επιτόκια 4% στο παρελθόν και κατά την ανανέωση των συνεργασιών είτε για να τους αποθαρρύνουν είτε για να διακόψουν την συνεργασία αύξησαν τα επιτόκια έως 12%-13% δηλαδή αύξηση 200%. Από τα αξιοσημείωτα όμως είναι ότι ορισμένες επιχειρήσεις δέχονται να συνάψουν δάνεια ακόμη και με επιτόκια 12% και 13%.

(bankingsnews.gr)
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top