Καταργούνται από το σχολικό έτος 2010-2011 οι παρακάτω σχολικές μονάδες στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Αχαίας
1ο Γραφείο
* Το Μονοθέσιο Δ.Σ Ρουπακιάς.
* Το Μονοθέσιο Δ.Σ Χαραυγής.
2ο Γραφείο
* Το Μονοθέσιο Δ.Σ Αιγών.
* Το Μονοθέσιο Δ.Σ Αμπελοκήπων.
* Το Μονοθέσιο Δ.Σ Κάτω Πτέρης.
* Το Μονοθέσιο Δ .Σ Κουμαρίου.
* Το Διθέσιο Δ.Σ Κουνινάς.

* Το Μονοθέσιο Δ.Σ Λόγγου.
* Το Μονοθέσιο Δ.Σ Λόφου.
* Το Μονοθέσιο Δ.Σ Μαυρικίου.
* Το Μονοθέσιο Δ.Σ Ροδιάς.
4ο Γραφείο
* Το Μονοθέσιο Δ.Σ Αλεποχωρίου.

Υποβιβάζονται από το σχολικό έτος 2010-2011 οι παρακάτω σχολικές μονάδες στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Αχαίας

1ο Γραφείο.

* Το Δ.Σ Βασιλικού από τετραθέσιο σε τριθέσιο.

* Το Δ.Σ Κρήνης από εξαθέσιο σε πενταθέσιο.

* Το Δ.Σ Ριόλου από πενταθέσιο σε τετραθέσιο.

* Το Δ.Σ Φαρρών από πενταθέσιο σε τριθέσιο.

2ο Γραφείο

* Το Δ.Σ Αβύθου από δεκαθέσιο σε επταθέσιο.

* Το Δ.Σ Αιγείρας από οκταθέσιο σε επταθέσιο.

* Το 5ο Δ.Σ Αιγίου από δεκαθέσιο σε οκταθέσιο.

* Το 1ο Δ.Σ Ακράτας από οκταθέσιο σε εξαθέσιο.

* Το Δ.Σ Μεγανίτη από διθέσιο σε μονοθέσιο.

3ο Γραφείο

* Το Δ.Σ Λυκουριάς από τετραθέσιο σε τριθέσιο.

4ο Γραφείο

* Το 23ο Δ.Σ Πατρών από δεκαθέσιο σε εννιαθέσιο.

* Το 57ο Δ.Σ Πατρών από εξαθέσιο σε τριθέσιο.

* Το 58ο Δ.Σ Πατρών από δωδεκαθέσιο σε εννιαθέσιο

5ο Γραφείο

* Το Δ.Σ Γομοστού από διθέσιο σε μονοθέσιο.

* Το 13ο Δ.Σ Πατρών από δεκαθέσιο σε εννιαθέσιο.

* Το 18ο Δ.Σ Πατρών από οκταθέσιο σε επταθέσιο.

* Το 61ο Δ.Σ Πατρών από δωδεκαθέσιο σε δεκαθέσιο.

* Το Δ.Σ Φράγκα από τριθέσιο σε διθέσιο.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top