"Η πλευρίωση της γλώσσας στους αριστερόχειρες με τη μέθοδο διχωτικής ακοής" είναι το θέμα έρευνας που πραγματοποιεί το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Για την ολοκλήρωση της έρευνας καλούνται όσοι αριστερόχειρες επιθυμούν να συμμετάσχουν εθελοντικά να επικοινωνούν με το Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ στο τηλ.: 2310 997386 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση mgkini@psy.auth.gr
Η διχωτική ακοή αποτελεί μια νευροψυχολογική τεχνική που χρησιμοποιείται ευρύτατα σε πειραματικές και κλινικές μελέτες για την εκτίμηση της εγκεφαλικής πλευρίωσης για τη γλώσσα.
Δυο διαφορετικά ερεθίσματα παρουσιάζονται ταυτόχρονα ένα σε κάθε αυτί και ο συμμετέχων καλείται να αναφέρει τί άκουσε. Από την έρευνα θα προκύψουν στοιχεία προκειμένου να κατασκευαστούν νόρμες για την εκτίμηση της εγκεφαλικής πλευρίωσης.
(Μαρία)
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top