(της Γιωτας Συκκα )
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Ανάπτυξη ή πολιτισμός; Σ’ αυτό το δίλημμα κλήθηκαν για άλλη μια φορά να αποφανθούν τα μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Αφορμή στάθηκαν τα μεταλλεία Κασσάνδρας στη Χαλκιδική που έχουν πολλές φορές απασχολήσει το Συμβούλιο. Προχθές τα μέλη του, έπρεπε να αποφασίσουν για την έγκριση ή μη της προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου για το οποίο υπάρχουν αντιρρήσεις από την τοπική κοινωνία. Οπως ειπώθηκε μάλιστα από εκπροσώπους πολιτιστικών και εξωραϊστικών συλλόγων, έχουν συλλεγεί περίπου 2.000 υπογραφές ανθρώπων που αντιδρούν στην επένδυση, θεωρώντας -όπως λένε- ότι πρόκειται για καταστροφή αφού θα αλλοιωθεί ανεπανόρθωτα το φυσικό περιβάλλον. Καταγγέλλουν παράλληλα πως θίγονται και αρχαιολογικοί χώροι.
Παρελθόν
Το συγκρότημα μεταλλείων Κασσάνδρας που βρίσκεται στη ΒΑ ακτή της χερσονήσου της Χαλκιδικής, περίπου 110 χλμ. ανατολικά της Θεσσαλονίκης, έχει παρελθόν από τους ιστορικούς χρόνους. Σημαντικός σταθμός θεωρείται η εποχή της βασιλείας του Φιλίππου Β΄ και του Μ. Αλεξάνδρου και το γεγονός αποδεικνύεται (όπως σχολίασαν οι αρμόδιες εφορείες στο ΚΑΣ) από το πλήθος των αρχαίων μεταλλευτικών έργων και από τους σωρούς σκωρίας που προέρχονται από την αξιοποίηση των χρυσοφόρων μαγγανιούχων και μεικτών θειούχων μεταλλευμάτων, κυρίως στις πλευρές του Στρατονικού όρους. Η δραστηριότητα συνεχίστηκε στη ρωμαϊκή περίοδο, στους βυζαντινούς χρόνους, αναζωπυρώθηκε στις αρχές του 15ου αι. και έκτοτε γνώρισε εναλλασσόμενες περιόδους κρίσης και άνθισης. Το 1928 μεταβιβάστηκαν στην Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων (Α.Ε.Ε.Χ.Π&Λ) και δημιουργήθηκε το Τμήμα Μεταλλείων με την επωνυμία «Μεταλλεία Κασσάνδρας». Στη συνέχεια η εταιρεία τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση και η TVX Hellas A.E. θυγατρική της TVX Gold Inc. απέκτησε το ενεργητικό του Συγκροτήματος των Μεταλλείων Κασσάνδρας ενώ με νόμο το 2004 μεταβιβάστηκε στην «Ελληνικός Χρυσός».
Η προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων χωρίζεται σε τρία έργα: το υποέργο Ολυμπιάδας που προβλέπει δημιουργία νέας στοάς προσπέλασης και δημιουργία καινούργιου εργοστασίου εμπλουτισμού (εκεί γίνεται ο διαχωρισμός του χαλκού από τον χρυσό) στην περιοχή Μαντέμ Λάκκου, το υποέργο Μαύρων Πετρών που αφορά την ανάπτυξη του υφιστάμενου μεταλλείου και τέλος το έργο στις Σκουριές. Αυτό που περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέου μεταλλείου και στοάς εμπλουτισμού, απασχόλησε περισσότερο απ’ όλα το ΚΑΣ.
Μοναδικό τεκμήριο
Η αρμόδια εφορεία ζήτησε να εξαιρεθεί από το έργο το Καρακόλι, παρατηρητήριο ελληνιστικών χρόνων, επειδή πρόκειται για εξαιρετικό μνημείο ύψους 3 μ. Οι τοπικοί φορείς που διαμαρτυρήθηκαν μαζί με κατοίκους, υπογράμμισαν ότι η περιοχή αποτελεί μοναδικό τεκμήριο μεταλλευτικής δραστηριότητας και τη συνέκριναν με αυτή του Λαυρίου. Εκτοξεύτηκαν κατηγορίες ακόμη και για πλημμελή έλεγχο από την πλευρά των αρχαιολόγων αλλά τελικά η προμελέτη εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία σύμφωνα με τους όρους που έθεσαν οι αρμόδιες εφορείες. Ωστόσο, αν λάβει κανείς και τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν στο ΚΑΣ από αρκετά μέλη του τα οποία παραδέχθηκαν ότι όλοι τους ευαισθητοποιούνται με το φυσικό περιβάλλον αλλά δουλειά τους είναι να κρίνουν μόνο ως προς την ασφάλεια των ευρημάτων, για μια ακόμη φορά αναδεικνύεται η ανάγκη δημιουργίας ξεχωριστού υπουργείου για το περιβάλλον.
(stratoniki)
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top