Με απόφαση του Δημάρχου Πατρέων Ανδρέα Φούρα ορίστηκαν οι νέοι Διευθυντές και τμηματάρχες των Δημοτικών Διευθύνσεων σε εφαρμογή του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
· Στη Διεύθυνση Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού καθήκοντα ανατέθηκαν στην Ελένη Αννίνου
· Στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών – Δημοτών καθήκοντα ανατέθηκαν στο Νικόλαο Καραχανίδη
· Στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης καθήκοντα ανατέθηκαν στο Γεώργιο Καλλίνικο
· Στις Διευθύνσεις, Προμηθειών και Αποθηκών (1) και Προσόδων (2) καθήκοντα ανατέθηκαν στο Νικόλαο Αλιβιζάτο
· Στη Διεύθυνση Προγραμματισμού καθήκοντα ανατέθηκαν στο Χαράλαμπο Θεοδωρόπουλο
· Στη Διεύθυνση Πληροφορικής καθήκοντα ανατέθηκαν στο Δημήτριο Γούλα
· Στη Διεύθυνση Καθαριότητας (Περισυλλογής Απορριμμάτων) καθήκοντα ανατέθηκαν στο Νικόλαο Τσιρώνη
· Στη Διεύθυνση Μηχανολογικού – Διάθεσης και Διευθέτησης Απορριμμάτων καθήκοντα ανατέθηκαν στο Γεώργιο Μεταξά
· Στη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας τοποθετήθηκε και ανέλαβε καθήκοντα ο Ιωάννης Σίδερης.


 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top