Μετά το πρώτο δεκαπενθήµερο της νέας χρονιάς αναµένεται να συµβασιοποιηθεί από την ΕΡΓΟΣΕ το έργο, προϋπολογισµού 214 εκατ. ευρώ που αφορά την κατασκευή της υποδοµής της νέας διπλής σιδηροδροµικής γραµµής, µήκους 10,5 χλµ., στο τµήµα Ψαθόπυργος - Ρίο. Τον περασµένο Νοέµβριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε την ανάθεση του έργου στην ιταλική «GD Infrastrutture», που συνεργάζεται µε τη «Μηχανική» και, πλέον, θα πρέπει να λάβει χώρα σειρά γραφειοκρατικών διαβηµάτων που θα οδηγήσουν στη συµβασιοποίηση του έργου. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο προσυµβατικός έλεγχος της σύµβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, µετά να εξεταστεί από την Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων της Βουλής και στο τέλος να πέσουν οι υπογραφές µεταξύ του αναδόχου και της ΕΡΓΟΣΕ. Εκτός απροόπτου, προκήρυξης πρόωρων εθνικών εκλογών, υπό την προϋπόθεση ότι το έργο θα «κλείσει» µέσα στον επόµενο µήνα και εφόσον η ΕΡΓΟΣΕ ολοκληρώσει έγκαιρα τις απαιτούµενες απαλλοτριώσεις, τα πρώτα εργοτάξια θα µπορούσαν να αναπτυχθούν µέσα στην άνοιξη του 2017. Το έργο, που θα αναπτυχθεί σε τµήµα µήκους 10,5 χλµ., θα επιτρέψει η νέα διπλή σιδηροδροµική γραµµή Κορίνθου - Πατρών να φτάσει µέχρι το Ρίο και εντάσσεται στον σχεδιασµό εκσυγχρονισµού του σιδηροδροµικού άξονα Κορίνθου - Πατρών ώστε οι συρµοί να µπορούν να αναπτύξουν ταχύτητες έως 120 χλµ. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν από τα Αραχωβίτικα (Ψαθό- πυργος ΧΘ 113) και θα ολοκληρώνονται στην ευρύτερη περιοχή του Ρίου (Μποζα- ΐτικα ΧΘ 123,5), περιλαµβάνοντας τις παρεµβάσεις για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου και των λοιπών δικτύων. Το τµήµα Ψαθόπυργος - Ρίο θεωρείται κοµβικής σηµασίας για την ολοκλήρωση του εκσυχρονισµού του σιδηροδροµικού δικτύου µε προορισµό την Πάτρα. Και αυτό δεδοµένου ότι, σήµερα, σε προχωρηµένο στάδιο, βρίσκεται η κατασκευή της διπλής σιδηροδροµικής γραµµής, µήκους 71 χλµ., από τον νέο ΣΣ Κιάτου µέχρι τη Ροδοδάφνη, µετά τον σταθµό Αιγίου. Ωστόσο, η ηλεκτροκίνηση της γραµµής θα αποτελέσει αντικείµενο νέας εργολαβίας. Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται το σιδηροδροµικό έργο από τη Ροδοδάφνη Αχαΐ- ας (ΧΘ 91+500) έως τον Ψαθόπυργο (ΧΘ 113+000) που αφορά την υλοποίηση έργων υποδοµής, µε την προκήρυξη των έργων ηλεκτροκίνησης και επιδοµής, προϋπολογισµού 130 εκατ. ευρώ, να προγραµµατίζεται για την επόµενη χρονιά. Το συγκεκριµένο έργο περιλαµβάνει και τη σήραγγα Παναγοπούλας µήκους 4,5 χλµ. Ωστόσο, ακόµα και σήµερα, παραµένει ζητούµενο το πώς θα συνδεθεί η νέα διπλή σιδηροδροµική γραµµή µε το λιµάνι της Πάτρας, δη- λαδή µε ποιο τρόπο το τρένο θα διέρχεται µέσα από τον αστικό ιστό της Πάτρας, έργο που βρίσκεται ακόµα στη φάση µελετών
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top