Μικρή αλλά εμφανή ανάκαμψη στις προτιμήσεις των καταναλωτών σημείωσε το 2015 η σταθερή τηλεφωνία σε σχέση με την κινητή, οι συνδυαστικές υπηρεσίες κερδίζουν διαρκώς έδαφος, ενώ σημαντική είναι η αύξηση της χρήσης των υπηρεσιών δεδομένων μέσω των δικτύων της κινητής, γεγονός πάντως που δεν αποτυπώνεται στα έσοδα των εταιρειών, τα οποία εξακολουθούν να κινούνται πτωτικά. Τα παραπάνω αποτελούν βασικά συμπεράσματα ως προς τις τάσεις από τη χρήση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, βάσει των στοιχείων της αγοράς για το 2015, όπως τα δημοσιοποίησε χθες η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων).

Όπως επισημαίνεται από την Επιτροπή, «η συμβολή του τηλεπικοινωνιακού κλάδου στο σχηματισμό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) εξακολουθεί μειούμενη, υποχωρώντας στο 2,8% έναντι 3% το 2014. Η καταναλωτική δαπάνη για την αγορά συγκεκριμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μπορεί να μη μεταβάλλεται σε απόλυτες τιμές, ωστόσο η συμμετοχή της στα συνολικά έξοδα ενός νοικοκυριού αυξάνεται, λόγω κυρίως της μείωσης των τιμών άλλων αγαθών και υπηρεσιών (π.χ. στέγαση, μεταφορές, ένδυση κ.ά.) σε σχέση με το 2014».

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών στον τηλεπικοινωνιακό κλάδο διαμορφώθηκε στα 5 δισ. ευρώ έναντι 5,3 δισ. το 2014. Τα έσοδα από τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες καθορίζουν συντριπτικά τον κύκλο εργασιών (περίπου 90%), ενώ αυξητική τάση παρουσιάζουν και τα έσοδα από υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης. Το 55% των εσόδων από τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες προέρχεται από την παροχή υπηρεσιών σταθερών επικοινωνιών και το 43% από την παροχή υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών. Οι επενδύσεις των παρόχων αντιστοιχούν στο 13,3% του συνολικού κύκλου εργασιών του κλάδου. Τα μικτά κέρδη υποχωρούν σε επίπεδα χαμηλότερα του 1 δισ. ευρώ.

Βάσει επίσης των στοιχείων της ΕΕΤΤ για το 2015:

Οι συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας συνέχισαν τη φθίνουσα πορεία τους, φθάνοντας τις 4,7 εκατ. το 2015, ενώ οι συνδρομές/συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά 3,5% στα 12,6 εκατ. Τα λιανικά έσοδα κινητής τηλεφωνίας μειώθηκαν με μεγαλύτερο ρυθμό την τελευταία πενταετία σε σχέση με τα αντίστοιχα της σταθερής τηλεφωνίας (πτώση 8% και 6% αντίστοιχα), ανερχόμενα στο 1,66 δισ. ευρώ έναντι 1,4 δισ. ευρώ της σταθερής τηλεφωνίας. Οι κλήσεις από κινητό τηλέφωνο παρουσίασαν μείωση 4,2% έναντι του 2014 και αντιστοιχούν πλέον στο 60% της συνολικής κίνησης έναντι 62% το 2014. Οι κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο αυξήθηκαν κατά 2,1% και ανήλθαν το 2015 σε 17,2 εκατ. λεπτά έναντι 16,9 εκατ. λεπτών το 2014.

Τα μερίδια των Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΚΤ) ως προς τον συνολικό αριθμό συνδέσεων διαμορφώθηκαν ως εξής: COSMOTE 45,2% (έναντι 44,5% τον Δεκέμβριο του 2014), VODAFONE 35,1% (έναντι 30,4%) και WIND 25% από 19,5%. Η χρήση των δικτύων κινητής τηλεφωνίας χαρακτηρίζεται κυρίως από τη σημαντική μείωση ως προς τα λεπτά ομιλίας προς διεθνείς κλήσεις και τη μεγάλη αύξηση στη χρήση της υπηρεσίας δεδομένων κατά 69%, φθάνοντας τα 35,9 δισ. ΜΒ έναντι 21,2 δισ. ΜΒ το 2014. Παρ’ όλα αυτά, τα λιανικά έσοδα από την πώληση υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών (συμβολαίου και καρτοκινητής) παρουσίασαν μείωση 4,7%, στο 1,66 δισ. ευρώ. Το μέσο ετήσιο έσοδο ανά χρήστη (σύνδεση) συμβολαίου και καρτοκινητής διαμορφώθηκε στα 287 (μείωση 3,6%) και 56 ευρώ (μείωση 6,2%) αντίστοιχα.

Ως δημοφιλέστερος ειδικός τύπος συνδυαστικής προσφοράς παραμένει ο συνδυασμός της σταθερής τηλεφωνίας και του σταθερού ευρυζωνικού Διαδικτύου (περίπου 1,9 εκατ.) και έπεται ο συνδυασμός σταθερής τηλεφωνίας, Διαδικτύου και συνδρομητικής τηλεόρασης (περίπου 715 χιλ.). Επίσης, σημαντική αύξηση κατά 11,8% (περίπου 69 χιλ.) σημείωσε κατά το β’ εξάμηνο του 2015 ο συνδυασμός σταθερής τηλεφωνίας, Διαδικτύου και υπηρεσίας κινητών επικοινωνιών, γεγονός που τον κα- θιστά τρίτο δημοφιλέστερο.

Η Ελλάδα κατατάσσεται κάτω του ευρωπαϊκού μέσου όρου όσον αφορά τη μέση μηνιαία τιμή double play και triple play προσφορών. Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της ΕΕΤΤ, για ονομαστική ταχύτητα καθόδου (download) 12 έως 30Mbps (όπου βρίσκεται και το 77,4% των ευρυζωνικών γραμμών στην Ελλάδα) η μέση μηνιαία τιμή μιας double play προσφοράς είναι 29,8 ευρώ έναντι 32,5 ευρώ της μέσης ευρωπαϊκής τιμής, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για μια triple play προσφορά είναι 37,5 ευρώ και 41,8 ευρώ αντίστοιχα. Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι στην Ελλάδα απαιτείται το 1,92% του διαθέσιμου εισοδήματος ενός νοικοκυριού, κατά μέσο όρο, για τη διατήρηση υπηρεσίας πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε ετήσια βάση, όταν το μέσο αντίστοιχο μέγεθος στην Ε.Ε. κυμαίνεται στο 1,27%. [SID:10653932]
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top