Στη διαδικασία οριοθέτησης του λιμένα για να προχωρήσουν και οι υπόλοιπες διαδικασίες παραχώρησης του θαλασσίου μετώπου της Πάτρας αναφέρθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτης Κουρουμπλής, στη συνάντηση που είχε χθες με τον περιφερειάρχη Απόστολο Κατσιφάρα. «Η απελευθέρωση του παραλιακού μετώπου της Πάτρας ήταν και παραμένει ένα σημαντικό θέμα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αφού είναι ένα διαχρονικό αίτημα των πολιτών, για το οποίο έχει δοθεί μακροχρόνιος αγώνας» σημείωσε ο κ. Κατσιφάρας. Στο επίκεντρο της συνάντησης ήταν η Μακροπεριφέρεια Αδριατική – Ιόνιο, οι θαλάσσιες μεταφορές και η ασφάλειά τους, καθώς και τα πράσινα λιμάνια. Αρχικά στην ατζέντα της συνάντησης, στην οποία συμμετείχαν και στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», τέθηκε η Μακροπεριφέρεια Αδριατική – Ιόνιο, καθώς στον πυρήνα της βρίσκονται τα θαλάσσια θέματα, αφού έχει βασιστεί στην ολοκληρωμένη θαλάσσια στρατηγική για τη λεκάνη της Αδριατικής και του Ιονίου και ανάμεσα στους τέσσερις πυλώνες της, περιλαμβάνεται η διασύνδεση της μακροπεριοχής, κυρίως μέσω των λιμανιών, όπως επίσης και η γαλάζια ανάπτυξη. Μια σημαντική παράμετρος των θαλάσσιων μεταφορών είναι η περιβαλλοντική διάσταση, αφού σχετίζονται με τη χρήση καυσίμων, τις εκπομπές άνθρακα, φαινόμενα ρύπανσης των θαλάσσιων υδάτων κ.λπ., με τη διάσταση αυτή να γίνεται ακόμα πιο έντονη μετά την εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή τον περασμένο Νοέμβριο, αλλά και την ατζέντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ΕΕ. Στη συνάντηση τονίστηκε η ανάγκη προσδιορισμού από πλευράς του αρμόδιου υπουργείου των προδιαγραφών για τη δημιουργία πράσινων λιμανιών, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες και σε λιμένες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Όπως τονίστηκε κατά τη συνάντηση, μείζονος σημασίας είναι ο έλεγχος και η ασφάλεια της θαλάσσιας κυκλοφορίας, αλλά και η ασφάλεια των λιμενικών εγκαταστάσεων. Σημαντική είναι η ανάγκη απλοποίησης και επικαιροποίησης του νομικού πλαισίου για τις θαλάσσιες μεταφορές, ώστε να εξαλειφθούν α ληλοκαλύψεις υποχρεώσεων και ανακολουθίες συνεχών νομοθετικών πράξεων. «Ένα σαφές και επικαιροποιημένο νομικό πλαίσιο θα καταστήσει ευκολότερες τις διαδικασίες εφαρμογής, παρακολούθησης και επιβολής και ως εκ τούτου θα αυξήσει το συνολικό επίπεδο ασφάλειας στα λι- μάνια μας» δήλωσε ο Απ. Κα- τσιφάρας. Μάλιστα, τονίστηκε από την πλευρά του υπουργείου πως μέσω του τομεακού Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης θα γίνει η βελτίωση του έργου ελέγχου και ασφάλειας της θαλάσσιας κυκλοφορίας (TMIS), ενώ θα γίνουν έργα για τη βελτίωση της εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας ISPS. 

Ο περιφερειάρχης έδωσε έμφαση στο στρατηγικό ρόλο που έχει το λιμάνι της Πάτρας για την ανάπτυξη της Περιφέρειας και της χώρας και αναφέρθηκε στην επέκταση του νέου λιμένα Πατρών όσον αφορά το εμπορικό τμήμα, με την αναβάθμιση του εμπορικού ρόλου του λιμένα και την ένταξη του έργου στο κεντρικό πρόγραμμα. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης, η προϊσταμένη της Επιτελικής Δομής του υπουργείου Αθηνά Φωκά, η διευθύντρια της ΕΥΔ/ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» Αλκηστις Σταθοπούλου, το στέλεχος του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Βασιλείου και το στέλεχος της Μονάδας Α: Προγραμματισμού και Αξιολόγησης της ΕΥΔ/ΕΠ Γλυκερία Κατηφόρη.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top