ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ

Στο χθεσινό άρθρο περατώναμε την ανάλυσή μας με το εξής ερώτημα: «Η έξοδος της Ιταλίας από την Ευρωζώνη και η επάνοδός της στο νομισματικό καθεστώς της λιρέτας, θα απειλούσε τη συνοχή της ΟΝΕ;». Ως γνωστόν, η ΕΕ (Ευρωπαϊκή Ένωση) ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου του 1958 με τη Σύμβαση της Ρώμης, έχοντας την αρχική ονομασία ΕΟΚ (Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα) και έξι κράτη μέλη, δηλαδή Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο. Από το 1958 και έως σήμερα υπήρχαν φωνές αμφισβήτησης και σκεπτικισμού, υποστηρίζοντας ότι η ΕΟΚ δεν έχει ευοίωνο μέλλον και σύντομα θα διαλυθεί. Χιλιάδες άρθρα και βιβλία γράφηκαν για την υποτιθέμενη διάλυση της ΕΟΚ. Εντούτοις, η ΕΟΚ όχι μόνο δεν αποσυντέθηκε, αλλά απεναντίας ολοένα και περισσότερο διευρυνόταν, φθάνοντας στο σημείο να αποτελείται σήμερα από 28 κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της Μ. Βρετανίας που ουδείς γνωρίζει πότε και αν αποχωρήσει από την ΕΕ. Στον προθάλαμο βρίσκονται αρκετά κράτη για να εισέλθουν στην ΕΕ.

Το 1992 με την εφαρμογή της Συνθήκης του Μάαστριχτ, προσδιορίστηκαν από νομικής και τεχνοκρατικής άποψης, τα βήματα που θα έπρεπε να ακολουθήσουν τα κράτη μέλη της ΕΕ, αποσκοπώντας την 1η Ιανουαρίου του 1999 στην δημιουργία της ΟΝΕ (Οικονομική Νομισματική Ένωση). Αρχικά τα μέλη της ΟΝΕ ήταν δέκα και την 1η Ιανουαρίου του 2001 με την προσθήκη της Ελλάδας έγιναν ένδεκα. Την 1η Ιανουαρίου του 2002, με την κυκλοφορία του ευρώ, σχηματίστηκε η ΟΝΕ του κοινού νομίσματος, εξ ου και ο όρος Ευρωζώνη. Η ΟΝΕ αριθμεί σήμερα 19 μέλη και στη σειρά περιμένουν άλλες οκτώ χώρες, για την είσοδό τους στη μεγαλύτερη οικονομική ενοποίηση του πλανήτη. Ας υποτεθεί ότι εκτός της Ιταλίας, αποχωρούσαν από την ΕΕ και την ΟΝΕ, η Γαλλία και η Ελλάδα. Με βάση τα στοιχεία του 2016, το συνολικό ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) της ΕΕ και της ΟΝΕ εκτιμάται σε 14.870 και 10.750 δις ευρώ (€) αντίστοιχα. Η Μ. Βρετανία αποτελεί μέλος μόνο της ΕΕ. Άρα, αν από την ΕΕ αποχωρούσαν η Μ. Βρετανία, η Ιταλία, η Γαλλία και η Ελλάδα, με κριτήριο τα στοιχεία του 2016, το συνολικό ΑΕΠ των υπόλοιπων 24 χωρών της ΕΕ θα ανερχόταν σε 8.400 δις €. Από την άλλη μεριά, με την υποτιθέμενη έξοδο της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, το συνολικό ΑΕΠ της ΟΝΕ από 10.750 θα έπεφτε στα 6.690 δις €.

Με την υποτιθέμενη αποχώρηση των προαναφερθέντων χωρών από την ΕΕ και την ΟΝΕ, τόσο η ΕΕ όσο και η ΟΝΕ θα εξακολουθούσαν μετά την Κίνα και τις ΗΠΑ, να θεωρούνται από άποψης μεγέθους ΑΕΠ οι τρίτες μεγαλύτερες οικονομικές δυνάμεις του κόσμου. Η Γερμανία αποτελεί την ισχυρότερη οικονομία της ΕΕ και της ΟΝΕ, με μέγεθος ΑΕΠ που προσεγγίζει τα 3.200 δις €. Η Γερμανία με τις υπόλοιπες χώρες του λεγόμενου γερμανικού άξονα, όπως Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Αυστρία, Φιλανδία, Πολωνία, κ.λπ., συνθέτουν μια συμπαγή ομάδα χωρών, που ουσιαστικά κινούν τα νήματα στα διάφορα θεσμικά όργανα της ΕΕ και της ΟΝΕ. Για μας τους κουτόφραγκους θα πρέπει να επισημανθεί, ότι, η Ελλάδα αποτελεί τελείως διαφορετική περίπτωση απ’ ότι η Μ. Βρετανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Σχεδόν το σύνολο του δημοσίου χρέους της Ελλάδας είναι εξωτερικό και άρα είτε μείνουμε, είτε φύγουμε από την Ευρωζώνη, θα είμαστε υπόδουλοι της Γερμανία και των ΗΠΑ. Αντίθετα, σχεδόν το σύνολο του δημοσίου χρέους των χωρών της Μ. Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας είναι εξωτερικό και συνεπώς οι χώρες αυτές είναι οικονομικά αδέσμευτες από το διεθνές τοκογλυφικό κεφάλαιο. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι τα επιτόκια των χωρών αυτών στα 10ετή ομόλογα κυμαίνονται κάτω του 3%, σε αντίθεση με την Ελλάδα που υπερβαίνουν το 10%. Ωστόσο υπάρχει ένα σημαντικότατο ερώτημα: Αν η Γερμανία έμπαζε μέσα στην ΕΕ τη Ρωσία, τι θα έκαναν η Μ. Βρετανία, η Γαλλία, η Ιταλία και ιδίως η Ελλάδα, θα έμεναν ή θα έφευγαν από την ΕΕ και την ΟΝΕ;

ΠΗΓΗ: KONTRA
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top