Η στήριξη της διατηρήσιμης ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία αποτελεί βασικό καθήκον μας, δήλωσε ο Γεώργιος Πουλόπουλος, αναπληρωτής διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, στην εκδήλωση της ΕΤΕπ κατά την τελετή υπογραφής συμβάσεων με θέμα τη στήριξη της επιχειρηματικότητας μέσω των ελληνικών τραπεζών. «Είμαστε υπερήφανοι για το ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, οι οποίες αποτελούν ζωτικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, είναι βασικός τομέας των εργασιών μας. Χαιρετίζουμε την νέα πιστωτική γραμμή που παρέχει η ΕΤΕπ, η οποία πιστεύουμε ότι είναι καίριας σημασίας για πολλά σημαντικά επενδυτικά σχέδια», επισήμανε χaρακτηριστικά.Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τράπεζα Πειραιώς είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με την ανάκαμψη της ελληνικής επιχειρηματικότητας σε όλους τους τομείς.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top