Του Γιώργου Παλαιτσάκη

gpal@naftemporiki.gr

Λίστα με ονόματα, επωνυμίες και άλλα στοιχεία παραβατών της τελωνειακής νομοθεσίας, οι οποίοι εντοπίστηκαν από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2015, κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών. Η λίστα καταρτίστηκε από τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών Ευ. Τσακαλώτο μαζί με την εισηγητική έκθεση και τους αναλυτικούς πίνακες των εκτιμήσεων και των προβλέψεων του κρατικού προϋπολογισμού του 2017.

Η λίστα των παραβατών της τελωνειακής νομοθεσίας περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία (ΑΦΜ, ονοματεπώνυμα ή επωνυμίες και διευθύνσεις κατοικίας ή έδρας) φυσικών και νομικών προσώπων εμπλεκομένων σε 66 μεγάλες υποθέσεις λαθρεμπορίας, καθώς επίσης και στοιχεία για 2 ακόμη υποθέσεις δημοσίων επιχειρήσεων, στις οποίες καταλογίστηκαν πρόστιμα-μαμούθ για απλές τελωνειακές παραβάσεις.

Βάσει των όσων αναγράφονται στη συγκεκριμένη λίστα, το συνολικό ύψος των δασμών και φόρων που αναλογούν στα προϊόντα για τα οποία διαπράχθηκαν οι παραβάσεις ανέρχεται σε 63,18 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό των πολλαπλών τελών και των προστίμων που επιβλήθηκαν στους 68 παραβάτες υπερβαίνει τα 158 εκατ. ευρώ.

Στη λίστα δεσπόζουν οι υποθέσεις μιας μεγάλης ΔΕΚΟ και μιας μερικώς αποκρατικοποιηθείσας παραγωγικής ανώνυμης εταιρείας, στις οποίες επιβλήθηκαν πολλαπλά πρόστιμα και τέλη συνολικού ύψους άνω των 10 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της λίστας, στη μεγάλη ΔΕΚΟ καταλογίστηκαν στις 7 Ιουλίου 2015 από το Δ’ Τελωνείο Πειραιά διαφυγόντες δασμοί και φόροι συνολικού ύψους 9,789 εκατ. ευρώ και πολλαπλό τέλος 30.000 ευρώ για απλή τελωνειακή παράβαση, η οποία δεν διευκρινίζεται τι ακριβώς αφορούσε. Η συγκεκριμένη μεγάλη ΔΕΚΟ προσέφυγε στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο και έχει προκαταβάλει το 50% των καταλογισθέντων δασμών και φόρων και το 30% του επιβληθέντος πολλαπλού τέλους.

Στην μερικώς αποκρατικοποιηθείσα παραγωγική εταιρεία επιβλήθηκαν από το Δ’ Τελωνείο Πειραιά στις 23-11-2015 δασμοί και φόροι 463.713,30 ευρώ καθώς και πρόστιμο 2.000 ευρώ για μια απλή τελωνειακή παράβαση, που δεν διευκρινίζεται τι ακριβώς αφορούσε. Η εταιρεία προσέφυγε στη δικαιοσύνη.

Ο κατάλογος των παραβατών της τελωνειακής νομοθεσίας που κατατέθηκε στη Βουλή περιλαμβάνει και μία υπόθεση στην οποία φυσικό πρόσωπο κατηγορείται από το πρώην Ε’ και νυν Γ’ Τελωνείο Πειραιά για λαθρεμπορία οχήματος. Καλείται δε να καταβάλει πολλαπλά τέλη συνολικού ύψους 216.309,49 ευρώ με πράξη που εκδόθηκε από εν λόγω τελωνείο στις 10-7-2015. Το εν λόγω πρόσωπο κατέθεσε προσφυγή κατά της πράξεως επιβολής των πολλαπλών τελών.

Η συγκεκριμένη λίστα των 68 παραβατών της τελωνειακής νομοθεσίας συνοδεύει την αναλυτική έκθεση πεπραγμένων έτους 2015 της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της ΓΓΔΕ. Η λίστα αποτελεί ουσιαστικά παράρτημα της έκθεσης, η οποία συντάχθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 75 του ν. 4270/2014 για το δημόσιο λογιστικό και κατατέθηκε στη Βουλή μαζί με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2017 βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του ίδιου νόμου.

Συγκεκριμένα, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 75 του ν. 4270/2014 προβλέπουν: «Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους οι Γενικοί Διευθυντές Φορολογικής Διοίκησης και Τελωνείων και ΕΦΚ πρέπει να έχουν συντάξει έκθεση επί της πορείας των δημοσίων εσόδων, της δραστηριότητας των αρμόδιων υπηρεσιών και των αποτελεσμάτων του ελέγχου για την περιστολή της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου κατά τον χρόνο που πέρασε, η οποία υποβάλλεται στον υπουργό Οικονομικών και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει το σχετικό νομοθετικό έργο, επιπλέον δε στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επιβολή προστίμων επί παραβάσεων φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και πίνακες παραβατών».

Επίσης οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του ν. 4270/2014 προβλέπουν: «Με την κατάθεση του σχεδίου νόμου του Κρατικού Προϋπολογισμού κατατίθενται στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών και οι παρακάτω δηλώσεις και αναφορές: α. Οι αναλυτικές εκθέσεις των Γενικών Διευθυντών, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 75…»

Η απολογιστική έκθεση πεπραγμένων του έτους 2015 που συνέταξε η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ της ΓΓΔΕ αποσκοπεί στην ενημέρωση της Βουλής για την πορεία των τελωνειακών εσόδων και τα αποτελέσματα των ελέγχων για την περιστολή της δασμοφοροδιαφυγής.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top