BLACK BOOKS


Ένας μαύρος κατάλογος των Ευρωπαϊκών «νό­μων» πού έχουν εφαρμοσθεί μέχρι σήμερα και πού θά εφαρμοσθούν καί στό μέλλον έχει μπεί ήδη σε εφαρμογή και κανείς δεν φαίνεται στον ορίζοντα Εκκλησιαστικός ή πολιτικός άρχοντας πού θα μπορέσει να τον ανακόψει.
Το ποτήρι θα ξεχειλίσει και μαζί και η οργή του Αληθινού Θεού θα επιπέσει σαν πρέσσα πάνω σε όλη την ανθρωπότητα με ότι εξ΄ αυτού συνεπάγεται.Δέν αντιδρούμε, δεν μιλάμε, και άφωνοι παρακολουθούμε τον εξανδραποδισμό μας.

Ως πότε πιά; Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί ΞΥΠΝΗΣΤΕ !

Οί «καιροί ού μενετοί» και ο «έχων ώτα, ακούειν ακουέτω» . Παρακάτω, νόμοι πού ψηφίστηκαν και άλλοι πού έχουν σειρά να ψηφιστούν :


Νομιμοποίηση των εκτρώσεων.


Αυτόματο διαζύγιο.


Πολιτικός γάμος.


Αποποινικοποίηση τής μοιχείας.


Νομιμοποίηση τής Ομοφυλοφιλίας, και ακολούθως της Παιδεραστίας, Κτηνοβασίας και Αιμομιξίας…( καί μή λέμε ότι "αυτά δεν γίνονται" γιατί έτσι λέγαμε καί για τα άλλα...)

Νομιμοποίηση της βλασφημίας του Θεού και των Αγίων !!!


Ταφή πλεοναζόντων τροφίμων στίς χωμα­τερές γιά νά μήν πέσει ή τιμή των προϊόντων.


Απαγόρευση διδασκαλίας θρησκευτικών στά Σχολεία και διδασκαλία θρησκειο­λογίας (Πολυθρησκεία).

Πλαστογράφηση Ιστορίας στά σημεία σφαγής-γενοκτονιών, μέ πρόσχημα τήν είρηνική συμβίωση μεταξύ των λαών.


Αφαίρεση των συμβόλων τής Χριστιανικής Πίστεως από κοινά και δημόσια κτήρια (όπως Δικαστήρια - Σχολεία - Γυμνάσια - Λύκεια - Πα­νεπιστήμια, ακόμη καί από Νοσοκομεία - Κλινι­κές - Λεωφορεία), τών Χριστιανικών χωρών.


Αφαίρεση τού Σταυρού από τήν Αστυνο­μία καί από τίς σημαίες τών Ευρωπαϊκών χω­ρών, διά νά μήν ενοχλούνται οί αλλόθρησκοι πού εργάζονται σε κοντινά μαγαζιά και εργοστάσια…
Απαγόρευση των Σταυρών στα κοιμητή­ρια- καί καθιέρωσις άποτεφρωτηρίων διά τους
νεκρούς.


Απαγόρευση - μείωση των κωδωνοκρουσιών των Χριστια­νικών Εκκλησιών.


Κατάργηση αβάτου σ' όλο τόν κόσμο, με τήν νομιμοποίηση καί αναγνώριση της ισότητας
των δυο φύλων.


Οικογένεια Ευρωπαϊκής χώρας, όπου ό σύ­ζυγος ή ή σύζυγος είναι έξ' αλλοδαπής, να δικαι­ούται ή οικογένεια δωρεάν σύνταξη από τό κρά­τος δι' επιβίωση χωρίς έργασία.

Ψήφιση καί καθιέρωση νόμου όπου στα θρησκευτικά Βιβλιοπωλεία των Ευρωπαϊκών χω­ρών νά πωλούνται μαζί με τα Χριστιανικά, ως ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και τα Μουσουλμανικά, Ινδουϊστικά καί άλλα βιβλία τής Πανθρησκείας.


Απαγόρευση τού Νηπιοβαπτισμού, της Αγίας Κοινωνίας, καθώς και της προσκύνησης ιερών λειψάνων και εικόνων ως επικίνδυνα για μετάδοση νοσημάτων !

Αντικατάσταση του Ερυθρού Σταυρού στα Νοσοκομεία, Ιατρεία, Κλινικές, Φαρμακεία, Οχήματα, μέ τόν Εβραϊκό Αστέρα, όπου μέσα σ' αυτόν θά βρίσκονται μαζί, Σταυρός, ημισέληνος, και άλλα σύμβολα θρησκευμάτων


Υποβολή προτάσεως στίς Χριστιανικές Εκ­κλησίες για χειροτονίες γυναικών ως διακονισσών– ιερέων- επι­σκόπων – με ίσα εκκλησιαστικά δικαιώ­ματα με τους άνδρες…


Απαγόρευση λιτανειών στους δρόμους των πόλεων καί περιορισμούς αυτών στους περιβό­λους τών Εκκλησιών.


Απαγόρευση τής ελεύθερης κηπουρικής- (μέ πρόφαση ασθενειών στά φυτά…).


Απαγόρευση φύλαξης σπόρων φυτών και διαφόρων λαχανικών για φύτευση επομένου έτους μέ πρόφαση ασθενειών.


 Απαγόρευση ανάμματος οιασδήποτε φωτιάς χωρίς τήν άδεια αρμοδίων υπηρεσιών.

 Αφαίρεση, ή κόντεμα του ράσου των κληρικών-μοναχών, σε δημόσιους χώρους διά αισθητικούς λόγους τών Ευρωπαίων πολιτών...
Προώθηση μεταλλαγμένων καί γενε­τικά τροποποιημένων τροφίμων σ' όλες τίς Ευ­ρωπαϊκές χώρες καί σ' όλον τόν κόσμο.


Απαγόρευση ενόχλησης Αλλοθρήσκων καί Αλλοφύλων Ευρωπαίων Πολιτών καί ψήφι­ση αντιρατσιστικού νόμου.

Απαγόρευση εορτασμού Χριστιανικών Εορτών σέ δημόσιους χώρους και δρόμους Ευρωπαϊκών χωρών (όπως Χριστούγεννα - Πάσχα), προς αποφυγή ενόχλησης τών αλλο­θρήσκων πολιτών.
Αλλαγή Χριστιανικών ονομάτων σέ δρόμους και χωριά, (όπως «Αγιος Γεώργιος, Άγιος Νι­κόλαος, Αγία Παρασκευή, Άγιος Πρόδρομος), γιά νά μήν ενοχλούνται Μουσουλμάνοι καί αλ­λόθρησκοι, συγκάτοικοι καί συμπολίτες, στίς Ευρωπαϊκές χώρες.


Υποχρέωση στράτευσης κληρικών καί μο­ναχών έν καιρώ πολέμου. (εξαίρεση Βατικανού
καί Αγίου Όρους)*.


Εισαγωγή τών Απόκρυφων καί ψευδεπί­γραφων Βιβλίων καί αναγνώριση ισοκυρότητος αυτών μέ τά κανονικά υπάρχο­ντα εκκλησιαστικά βιβλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας....

Απαγόρευση ρασοφόρων (κληρικών-μο­ναχών) νά διδάσκουν στα Σχολεία Μέσης
καί Ανωτέρας Εκπαίδευσης.


Απαγόρευση Πρωινής Χριστιανικής Προ­σευχής στά Σχολεία.


Απαγόρευση ομιλιών από κληρικούς και Εξομολογήσεως στά Δημό­σια Σχολεία.


Προσπάθεια φορολόγησης Ακινήτων του Αγίου Όρους, προς αποδυνάμωση τού μοναχι­
σμού τού Αγίου Όρους.

Δικαιώματα σέ μάγους καί σατανιστές νά κτίζουν «εκκλησίες» του… Σατανά, στις Ευρωπαϊκές χώρες καί άλλες ηπείρους, ως και προτομές αυτού για «προσκύνηση» σέ κεντρικές πλατείες πόλεων… !


Διοργάνωση συναυλιών μέσα σε Χριστιανικές Εκκλησίες προς τέρψη και ευχαρίστηση «χριστιανών» της Νέας Εποχής…


Βλάσιος μοναχός Αγιορείτης

 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top