Βλέπεις κάποια σχέση μεταξύ πολιτισμού και πολιτικής στη χώρα μας;

-          Και βέβαια βλέπω φίλε, αφού πρόκειται για δύο τέχνες. Η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού και ο πολιτισμός είναι η τέχνη του σκέπτεσθαι.

-          Με ξαφνιάζεις με την ευκολία εντοπισμού σχέσης, αλλά κάτι κοινό μπορείς να δεις;

-          Το μόνο κοινό που έχουν είναι ότι και οι δυο λέξεις που τις εκφράζουν αρχίζουν από το ίδιο γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου, το πι (πι). Και η διαφορά τους είναι στο ότι το «σκέπτεσθαι» δεν είναι εφικτό για τους πολιτικούς!

-          Κατάλαβα…θεωρείς ότι οι δυο έννοιες δεν μπορούν να συγκριθούν

-          Αυτό που βιώνουμε σήμερα ως πολιτικό σύστημα, τι σχέση μπορεί να έχει με τον πολιτισμό και ποιος θα τολμήσει κάποια τέτοια σύγκριση;

-          Δηλαδή πολιτική και πολιτισμός είναι έννοιες ασύμβατες;

-          Το πολιτικό μας σύστημα είναι ένα φεουδαρχικό μόρφωμα στην ουσία του, και άρα δε μπορεί να σχετιστεί με την πολιτική, ούτε με το σύστημα.

-          Τώρα είναι που με μπέρδεψες. Δηλαδή κακώς το λέμε πολιτικό σύστημα;

-          Σωστά φίλε. Στα τελευταία χρόνια της μεταπολιτευτικής περιόδου η πολιτική ταυτίστηκε με την πανουργία, βιώθηκε ως στρατήγημα και τέχνασμα για την εξουσία των ολίγων και των επαγγελματιών του είδους

-          Και εμείς οι πολλοί τι κάναμε, πως συμπεριφερθήκαμε;

-          Για τους πολλούς η πολιτική ταυτίστηκε με την υπόσχεση, το τάξιμο, την προσμονή συμμετοχής στα εύκολα και τα αρεστά, με το βόλεμα…

-          Και τώρα τι θα γίνει;

-          Τώρα, πολίτες και πολιτικοί τελούν σε πλήρη σύγχυση και ευτυχώς που ο πολιτισμός αντιστέκεται ακόμα.

-          Άρα αν καταλαβαίνω καλά όλες τις ελπίδες μας για να ξαναβρούμε το δρόμο μας τις εναποθέτουμε στον πολιτισμό…

-          Καλά καταλαβαίνεις φίλε και καλά ελπίζεις. Το μοναδικό φως στον ορίζοντα είναι ο πολιτισμός, ο οποίος φυσικά δεν έχει καμιά σχέση με την πολιτική..

 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top