Ραγδαία είναι η αύξηση περιπτώσεων «ασφαλιστικής απάτης» στη χώρα μας, καθώς εν μέσω της κρίσης έχουν πληθύνει οι παράνομες πρακτικές από επιτήδειους οι οποίοι προσπαθούν να «φουσκώνουν» τις αποζημιώσεις που δικαιούνται.

Όπως επισημάνθηκε σε ημερίδα που διοργάνωσε χθες η Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) για το συγκεκριμένο θέμα, συνολικά στην Ευρώπη, το 10% των συνολικών αποζημιώσεων που πληρώνονται από τις ασφαλιστικές αποτελεί έργο... «απάτης», με τα ποσοστά να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Η ασφαλιστική απάτη αφορά όλους τους τύπους ασφάλισης (Ζημιών, Ζωής & Υγείας) και μπορεί να διαπράττεται ευκαιριακά ή οργανωμένα, στο στάδιο της ανάληψης του κινδύνου και στο στάδιο της καταβολής της αποζημίωσης.

Ασύμβατες ζημιές

Συνηθέστερες ενδείξεις ασφαλιστικής απάτης είναι η ύπαρξη ασύμβατων ζημιών σε σχέση με τις συνθήκες του ατυχήματος, η ζημιά σε σύντομο χρονικό διάστημα από την έναρξη ή την επέκταση της ασφάλισης, η φιλική ή συγγενική σχέση μεταξύ των εμπλεκομένων, οι επαναλαμβανόμενες ζημιές, οι ασυνεπείς δηλώσεις, οι ζημιές μεταξύ οχημάτων που ασφαλίζονται από τον ίδιο ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, η αδυναμία προσκόμισης παραστατικών και αποδεικτικών στοιχείων κ.ά.

Ειδικότερα στον τομέα του αυτοκινήτου, οι συνηθέστερες από τις απάτες που εντοπίστηκαν ήταν η αλλοίωση των συνθηκών του συμβάντος, η υπερκοστολόγηση, η κατασκευή ανύπαρκτου ασφαλιστικού γεγονότος (π.χ. σκηνοθεσία ολικής κλοπής ή η ύπαρξη ζημιών προγενέστερα), η δήλωση ψευδών στοιχείων ασφάλισης (όπως η απόκρυψη νέου οδηγού), καθώς και τα πλαστά ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Συχνότερα είναι ακόμη και τα φαινόμενα της... οργανωμένης απάτης. Σκηνοθετημένα ατυχήματα και εξελιγμένες συμβιβαστικές συμφωνίες οργανώνονται από μεγάλα κυκλώματα, που περιλαμβάνουν δικηγόρους, κέντρα υγειονομικής περίθαλψης και φυσικά ιδιώτες και επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισπράξουν χρήματα από αποζημιώσεις.

Πάντως, αρκετές ασφαλιστικές εταιρείες έχουν πάρει τα... μέτρα τους γλιτώνοντας μέρος από τα εκατομμύρια ευρώ που χάνονται κάθε χρόνο. Είναι χαρακτηριστικό ότι την τελευταία τριετία οι προσεκτικότερες έρευνες εκ μέρους των εταιρειών τούς αποφέρουν ετήσιο όφελος της τάξης των 4-5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η ΕΑΕΕ στον κλάδο αυτοκινήτων για την περίοδο 2013-2014, το ποσό που εξοικονομήθηκε από τη μη καταβολή δόλιων απαιτήσεων αποζημίωσης εκτιμήθηκε σε 3,8 εκατ. ευρώ για το 2013 και 4,6 εκατ. ευρώ για το 2014. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αύξηση των ερευνών απάτης από χρόνο σε χρόνο (από 6.589 έρευνες το 2013, σε 8.861 το 2014), καταδεικνύει αναμφισβήτητα το αυξανόμενο ενδιαφέρον των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της ασφαλιστικής απάτης.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top