Με την ένταξή μας στο ευρώ και τις μετέπειτα εξελίξεις, η αγοραστική μας δύναμη συρρικνώθηκε κατακόρυφα λόγω της απότομης εκτίναξης των τιμών και της βουτιάς των εισοδημάτων. 
Πολλοί συμπολίτες μας σήμερα ψάχνουν τρόφιμα στα σκουπίδια, η φτώχεια βρίσκονται σε πρωτοφανή επίπεδα που ποτέ δεν είχαμε ζήσει στο παρελθόν με τη δραχμή. Η Ελλάδα αναγορεύεται σε πρωταθλήτρια της ανεργίας στην Ευρώπη όπως φαίνεται στο Ιστόγραμμα 7. 
Από 7,8% το 2008, η ανεργία εκτοξεύθηκε στ 26,5 % το 2015, ενώ στους νέους ξεπερνά το 60%. 
Oι τιμές καταναλωτή εκτινάχθηκαν στα ύψη αμέσως με την ένταξή μας στην ευρωζώνη τον Ιανουάριο του 2002. Τότε η ΕΣΥΕ σταμάτησε να εκδίδει στοιχεία για τον εσωτερικό πληθωρισμό, γι’ αυτό και δεν υπάρχουν σχετικά επίσημα δεδομένα.


Ο πίνακας 4.που παρατίθεται εδώ, είναι απλώς ενδεικτικός της εκτίναξης των τιμών εκείνης της περιόδου που οφείλεται κυρίως σε προσαρμογή τους στα δεδομένα της ευρωζώνης, σε πληθωριστικές προσδοκίες και στρογγυλοποιήσεις των τιμών προς τα επάνω.

Πίνακας  4
Επιλεγμένες τιμές βασικών προϊόντων καταναλωτή πριν και μετά την ένταξη στο ευρώ


1999

2015
Βασικός Μισθός
170.000δρχ                 €500
-4%
€480                 163.000δρχ
Πετρέλαιο Θέρμανσης (1L)
62δρχ                           €0,18
400%
€0,9                         306δρχ
Βενζίνη (1L)
180δρχ                          €0,52
227%
€1,80                       580δρχ
Τυρόπιτα
100δρχ                         €0,29
383%
€1,4                         477δρχ
Φραπές
500δρχ                         €1,47
104%
€3,00                     1.022δρχ
Τσιγάρα (Πακέτο)
400δρχ                         €1,20
233%
€4,00                     1.363δρχ
Νερό (O,5L)
50δρχ                           €0,15
233%
€0,5                           170δρχ
Τομάτες (1κιλό)
100δρχ                         €0,30
400%
€1,5                            511δρχ
Γάλα Φρέσκο (1L)
240δρχ                         €0,70
86%
€1,3                           443δρχ
Τυρί Φέτα (1 κιλό)
1.700δρχ                      €5,00
100%
€10,00                   3.408δρχ
Εισιτήρια Λεωφορείων
75δρχ                            €0,22
446%
€1,20                         409δρχ
Αυτοκίνητο (HYUNDAI ACCENT & i30)
3.200.000δρχ            €9.391
46%
€13.650        4.651.237δρχ


Επισημαίνεται εδώ ότι, ο πληθωρισμός που αποτελεί τον μοναδικό ορατό κίνδυνο της μετάβασης στη δραχμή, μπορεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί με σύνεση και συντεταγμένο σχέδιο. 
Αυτό είναι εφικτό να γίνει κυρίως με τον έλεγχο της κυκλοφορίας του χρήματος που δεν πρέπει να υπερβαίνει ένα όριο του γνωστού στα οικονομικά δείκτη Μ2. Ο δείκτης αυτός με τις σημερινές συνθήκες αποπληθωρισμού, ανενεργού οικονομικού δυναμικού και εκτεταμένης ανεργίας, μπορεί να αντιστοιχεί περίπου σε 20% του ΑΕΠ, δηλ. σε 36 δις ευρώ ετησίως.


Για τη συγκράτηση του πληθωρισμού και ειδικότερα των πληθωριστικών προσδοκιών, αναγκαία είναι παράλληλα η συνετή δημοσιονομική πολιτική, με αυξήσεις στα εισοδήματα που δε θα προηγούνται αλλά θα ακολουθούν την άνοδο του ΑΕΠ και της παραγωγικότητας. 
Η κυβέρνηση οφείλει να ελέγχει κερδοσκοπικές καταστάσεις, να αντισταθεί σε πιέσεις συντεχνιών, επιχειρηματιών και ομάδων πίεσης, να δώσει την εικόνα σοβαρού διαχειριστή και όχι εύπλαστου πολιτικάντη.


Σύμφωνα με μελέτες μας και με βάση ότι οι εισαγωγές προϊόντων αναλογούν στο 25,5% του ΑΕΠ, η μέση-σταθμισμένη αύξηση στις τιμές καταναλωτή, υπολογίζεται ότι θα ανέρχεται περίπου σε 8-10% στην αρχική φάση μιας συντεταγμένης μετάβασης στη δραχμή. 
Αυτό θα λειτουργήσει θετικά για την αναγκαία θέρμανση και αναπτυξιακή ώθηση της ελληνικής οικονομίας ενώ αργότερα, μπορεί να συγκρατηθεί σε επίπεδα κάτω του 6%. Σήμερα ο πληθωρισμός κινείται σε αρνητικά επίπεδα της τάξης του 1-2%, γεγονός που αποδυναμώνει την οικονομία συμβάλλοντας στο σπειροειδή κύκλο της ανακυκλούμενης ύφεσης.


Ιστόγραμμα 7
Η ανεργία στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης


Πηγή : Eurostat

ΠΗΓΗ
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top