votanikos


Ἡ κατάληψη τοῦ χώρου, στὸν ὁποῖο πρόκειται νὰ ἀνεγερθεῖ τὸ μουσουλμανικὸ τέμενος, ἀπὸ ὁλιγάριθμους πατριῶτες, ἀνέδειξε γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ τὴν ὑποκρισία τῶν ἐξουσιαστῶν καὶ ἀπέδειξε τὸν ρόλο τους ὡς μαριονέτες τῶν παγκόσμιων ἀφεντικῶν ποὺ συνεδριάζουν σὲ σκοτεινὲς στοές.

Λύσσαξαν ὅλες οἱ καθεστωτικὲς φυλλάδες καὶ τὰ βοθροκάναλα γιὰ αὐτὴν τὴν μικρή ἑστία ἀντίστασης, προφανῶς γιατὶ ἡ ἀντίσταση προῆλθε ἀπὸ ἄτομα ποὺ πρόσκεινται στὸν πατριωτικὸ χῶρο. 
Ἂν, βεβαίως, ἡ κατάληψη εἶχε γίνει ἀπὸ ἄτομα τοῦ λεγόμενου «ἀντιεξουσιαστικοῦ» χώρου ἢ ἀπὸ λαθρομετανάστες, αὐτὴ θὰ εἶχε τὴν πλήρη ὑποστήριξη ὅλων τῶν ὑπαλλήλων τῆς Νέας Παγκόσμιας Τάξης (Κυβέρνηση, ΜΜΕ καὶ ὅλο τὸ κακό συναπάντημα). 
Τόσες καταλήψεις ἀπὸ «νεαροὺς» βρίσκονται σὲ ἐξέλιξη αὐτὴ τὴν στιγμή, ἀλλὰ δὲν θέλουν οἱ καθεστωτικοὶ νὰ τὶς λύσουν.

Αὐτὸ ποὺ πραγματικὰ κάνει ἐντύπωση εἶναι ἡ πρεμούρα ποὺ καταλαμβάνει ὅλους ἐκείνους ποὺ δηλώνουν ἄθεοι ἢ μισο-άθεοι γιὰ τὴν γρήγορη ἐξυπηρέτηση τῶν συμφερόντων τοῦ Ἰσλάμ. 
Ὅπως, γιὰ παράδειγμα, ὁ δήμαρχος Ἀθηναίων κ. Καμίνης, ὁ ὁποῖος μετὰ ἀπὸ ἕναν θρησκευτικὸ, μουσουλμανικὸ παροξυσμό – ποὺ δὲν μᾶς συνηθίζουν οἱ ἄθεοι – ἀπαίτησε τὴν κατασκευὴ τοῦ τεμένους τὸ συντομότερο δυνατόν: «Το μουσουλμανικό Τέμενος πρέπει να κατασκευαστεί το συντομότερο δυνατόν. Η θρησκευτική λατρεία σε συνθήκες αξιοπρέπειας, είναι συνταγματικό δικαίωμα, νόμος του κράτους και διεθνής υποχρέωση της χώρας«.

Τσοντάρει, βεβαίως, καὶ τὴν ἀπειλὴ τῆς κοινωνικῆς άσφάλειας λέγοντας «Οι περίπου 200 άτυποι χώροι λατρείας που λειτουργούν στο λεκανοπέδιο, δεν υπόκεινται σε κανέναν έλεγχο και δεν πληρούν καμία προϋπόθεση ασφαλείας«, προσπαθῶντας νὰ πείσει, μέσῳ ἔμμεσου ἐκφοβισμοῦ, γιὰ τὴν ἀνάγκη ἀνέγερσης τοῦ τεμένους.

Αὐτὸ θὰ πεῖ θρησκευτικὴ εὐαισθησία. Ὅμως, οἱ ἐπιθέσεις σὲ ἐκκλησίες τῆς χώρας μας ἀπὸ φυντάνια τοῦ παρακράτους δὲν συγκίνησαν τὴν εὐαίσθητη ψυχή του. 
Γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους μούγκα στὴν στρούγκα. Δὲν συγκινοῦνται ἀπὸ τέτοια «ἀνόητα» οἱ νεοταξικὲς συνειδήσεις τους.

Φυσικὸ εἶναι· αὐτὸ ποὺ προὲχει γιὰ τοὺς ἀόρατους ἐντολοδόχους εἶναι ὁ διωγμὸς τοῦ Χριστιανισμοῦ. Αὐτὸ ποὺ τοὺς βασανίζει εἶναι οἱ μειοψηφίες ἐκεῖνες – ἀπὸ ὅλα τὰ εὐρωπαϊκὰ ἔθνη – ποὺ σηκώνουν κεφάλι καὶ ἀντιστέκονται στὰ ἀνίερα σχέδιά τους.

Γι’ αὐτὸ βιάζονται νὰ τελειώνουν μὲ τοὺς «ἐνοχλητικούς». Γι’ αὐτὸ ἔχουν ἐπιδοθεῖ σ’ ἕνα κυνήγι ἐλληνόψυχων κεφαλῶν, νομίζοντας ὅτι ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ ἀναπνέουν γιὰ Χριστὸ καὶ Πατρίδα θὰ κιοτέψουν.

Γνωρίζουμε ὅτι ὁ διωγμὸς θὰ ἐνταθεῖ ἕως ὅτου μετατραπεῖ σὲ ἀνοικτὸ πόλεμο. Ἂς εἶναι· ἐδῶ θὰ εἴμαστε γιὰ νὰ φωνάξουμε ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ!

ΠΗΓΗ
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top