Σχόλιο: Εἶναι πράγματι λυπηρὸ νὰ ἀκοῦμε τέτοιους λόγους ἀπὸ ἕναν Ἀρχιεπίσκοπο... Ὅσοι δὲν ὑπέγραψαν τὸ ἐπίμαχο κείμενο τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης γιὰ τὶς Σχέσεις τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μὲ τὴν λοιπὸ χριστιανικὸ κόσμο ὄχι μόνο δὲν εἶναι "πέμπτη φάλαγγα" ἀλλὰ ἀντιθέτως εἶναι ἐπαινετέοι γιατί προασπίστηκαν τὴν Ἁγιοπατερικὴ Παράδοση καὶ δὲν ἀκολούθησαν τὸν ὀλισθηρὸ δρόμο τῆς ἀναγνώρισης ἐκκλησιαστικότητας στοὺς αἱρετικούς!


Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσοστομος παραχώρησε συνεντευξη στὸν "Ἐθνικὸ Κήρυκα" καὶ τον Θεόδωρο Καλμοῦκο.Μεταξύ των ἄλλων ἀναφέρθηκε καὶ στὶς συνομιλίες του μὲ τὸν Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο, ἀλλὰ καὶ στὴν δεσμευτικότητα τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου. Ἰδοὺ τὸ σχετικὸ ἀπόσπασμα: 

Ὁ Μακαριώτατος ...ἀπεκάλυψε στὸν «Ε.Κ.» τὶς συνομιλίες του μὲ τὸν Πατριάρχη Μόσχας κ. Κύριλλο. Τοῦ εἶπε πὼς «ἐσφαλμένως νομίζεις ὅτι ἐγὼ εἶμαι ἐναντίον σου, δὲν ἔχομε κάτι νὰ μοιράσομε. Ηθελα νὰ γίνει ἡ Μεγάλη Σύνοδος καὶ καλῶς ἔγινε καὶ ἐὰν δὲν γινόταν δὲν θὰ μποροῦσε ποτὲ πλέον νὰ γίνει διότι ἡ γελοιοποίηση θὰ ἦταν τόσο μεγάλη ποὺ θὰ μᾶς ἔκανε ἐπὶ αἰῶνες νὰ μὴν ἀποφασίσουμε νὰ κάνουμε Σύνοδο.
Πιστεύω ὅτι....τὰ κείμενα ποὺ βγῆκαν ἦταν ὑψηλοῦ πνευματικοῦ ἐπιπέδου. Πήραμε θάρρος καὶ εὐελπιστοῦμε σὲ λίγα χρόνια νὰ κάνουμε μιὰ Σύνοδο συγκροτημένη καὶ εὔχομαι νὰ εἶναι οἱ πάντες παρόντες γιατί ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία καὶ δὲν πρέπει νὰ τὴν διαιροῦμε καὶ κατ’ ἐμένα ἡ τρίτη χιλιετηρίδα εἶναι ἡ χιλιετηρίδα τῆς Ὀρθοδοξίας». Συμπλήρωσε πὼς «τὸ ἀντιλήφθηκε ὁ Πατριάρχης Κύριλλος. Τοῦ εἶπα δὲν εἶχα ἀδελφὲ τίποτε ἐναντίον σου, ἐσὺ μπορεῖ νὰ ἤθελες ἀναβολή, ἐγὼ δὲν ἤθελα».


Στὴν ἐρώτηση τί τοῦ εἶπε γιατί δὲν πῆγε στὴ Σύνοδο, ὁ Μακαριώτατος τόνισε: «Εἶχε κάποια προβλήματα μὲ τὸ ποίμνιό του. Τοῦ εἶπα ὄτι πεμπτη φάλαγγα ἔχω κι ἐγὼ μέσα στὴ Σύνοδο. Μερικοὶ Συνοδικοὶ δὲν ἤθελαν ἀλλὰ πῆρα κατὰ πλειοψηφία ἀπόφαση τῆς Συνόδου καὶ τοὺς εἶπα ὅτι ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα εἶστε ὑπόχρεοι νὰ ὑλοποιεῖτε τὴν ἀπόφαση ποὺ πῆρε ἡ Σύνοδός μας γιὰ τὴ Μεγάλη Σύνοδο. 

Κι όταν μερικοὶ Συνοδικοὶ ἔφυγαν καὶ δὲν ὑπέγραψαν, ὑπέγραψα ἐγὼ γι’ αὐτούς, κι ὅταν ἐπιστρέψαμε στὴν Κύπρο ἔκανα συνεδρία τῆς Συνόδου, τοὺς ἐπέπληξα καὶ τοὺς εἶπα δὲν θὰ πάρετε πρόσκληση νὰ ἔλθετε στὴ Σύνοδο ἂν δὲν μάθετε νὰ ὑλοποιεῖτε τὶς ἀποφάσεις τῆς Μεγάλης Συνόδου ποὺ εἶναι ὑποχρεωτικές καὶ γιὰ μένα καὶ γιὰ σᾶς, δὲν μπορεῖ ὁ καθένας νὰ κάνει ὅ,τι θέλει. Ὁποῖος θέλει νὰ κάνει δουλειὰ δική του νὰ πάει στὸ σπίτι του».
churchofcyprus


ΠΗΓΗ
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top